Заседания

Заседание от дата 15.02.2021 от 11:00 часа.

Решения

№ 8 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 година

№ 7 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Oпределяне на работна група по жалби и сигнали

№ 6 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи в РИК Кюстендил за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 5 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Сключване на граждански договори с експерти към РИК - Кюстендил и технически сътрудници към РИК - Кюстендил

№ 4 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Относно приемане на печата на Районна избирателна комисия – Кюстендил, изработен от Областна администрация – Кюстендил и определяне на членове на комисията за маркиране на печата по уникален начин

№ 3 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Реда за заместване в Районна избирателна комисия – Кюстендил

№ 2 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Определя място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 1 / 15.02.2021

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава РИК Кюстендил, начин и място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения