Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 1
Кюстендил, 15.02.2021

ОТНОСНО: Адрес на сградата, в която се помещава РИК Кюстендил, начин и място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1989-НС от 05.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Кюстендил

 РЕШИ:

1.1. Определя адрес на Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски - сградата на Читалище "Братство 1869"– ІІ-ри етаж - заседателната зала, находяща се в гр. Кюстендил, ул. "Отец Паисий" 11.

1.2. Място на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски - информационното табло на 2-ри етаж в сградата на Читалище "Братство 1869" Кюстендил.

1.3. Работно време на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски - всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

1.4. Избира за преброител във връзка с реда за отчитане на поименното гласуване - Диана Джоглева-Стамболийска, член на РИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Силвия Йорданова Петрова

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 15.02.2021 в 16:49 часа

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения