01.04.2021

Представители на Районна избирателна комисия Кюстендил за предаване на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК

ОПРЕДЕЛЯ представители на Районна избирателна комисия Кюстендил, които да предадат изборните книжа и материали на СИК/ПСИК на територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г., както следва:

ОБЩИНА Бобов дол – Надежда Иванова Станимирова

ОБЩИНА Бобошево – Силвия Йорданова Петрова и Диана Георгиева Джоглева Стамболийска

ОБЩИНА Дупница – Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Мария Димитрова Чочова

ОБЩИНА Кюстендил –  Александра Колева и Таня Каменова Здравкова – Атанасова

ОБЩИНА Кочериново– Силвия Йорданова Петрова и Диана Георгиева Джоглева Стамболийска

ОБЩИНА Рила – Силвия Йорданова Петрова и Диана Георгиева Джоглева Стамболийска

ОБЩИНА Сапарева баня – Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Мария Димитрова Чочова

ОБЩИНА Невестино - Ивайло Радойчев Анастасов

ОБЩИНА Трекляно – Миленка Цекова Стоянова и Цветанка Емилова Харалампиева

01.04.2021

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини

Утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както следва:

Община

Дата

Час

РИК

Кюстендил

03 април 2021 г.

съгласно Приложение № 1

Таня Каменова Атанасова-Здравкова

Поля Василева Велинова

Александра Колева

Трекляно

03 април 2021 г.

13:00 часа

Миленка Цекова Стоянова

Цветанка Емилова Емилова

Невестино

03 април 2021 г.

14:30 часа

Ивайло Радойчев Анастасов

Бобошево

03 април 2021 г.

17:00 часа

Силвия Йорданова Петрова

Диана Георгиева Джоглева-Стамболийска

Рила

03 април 2021 г.

14:00 часа

Силвия Йорданова Петрова

Диана Георгиева Джоглева-Стамболийска

Кочериново

03 април 2021 г.

15:30 часа

Силвия Йорданова Петрова

Диана Георгиева Джоглева-Стамболийска

Бобов дол

03 април 2021 г.

17:00 часа

Надежда Иванова Станимирова

Сапарева баня

03 април 2021 г.

17:30 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Мария Димитрова Чочова

Дупница

03 април 2021 г.

съгласно Приложение № 2

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Приложение № 1 за община Кюстендил: при формат 102900ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/

и Приложение № 2 за община Дупница, както следва: при формат 104800ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

31.03.2021

Попълване и проверка на примерен секционен протокол

29.03.2021

Съобщение

Във връзка с въведените нови мерки и извънредната епидемиологична обстановка Районната избирателна комисия 10 МИР - Кюстендил, известява членовете на секционни избирателни комисии, че ще се осъществи онлайн обучение, съгласно следния график:

Линк за включване чрез "Microsoft Teams" във вторник (30.03.2021 г. от 18:00 ч.) 

Линк за включване чрез "Microsoft Teams" в сряда (31.03.2021 г. от 18:00 ч.)

Инструкция за използване на Microsoft Teams за включване към видеоконферентна среща като зрители

 

26.03.2021

Обучителни материали за СИК: Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол в страната

Допълнителни материали може да намерите в обучителния портал в сайта на ЦИК

Примерно попълнен Образец на "ПРОТОКОЛ на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ" за хартиени бюлетини

Примерно попълнен Образец на "ПРОТОКОЛ на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ" за хартиени бюлетини + машинно гласуване

РЕШЕНИЕ № 2220-НС София, 15 март 2021 г. за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и тяхното съхраняване

Обучителен видео клип за: Предизборен ден

Обучителен видео клип за: Начало на изборния ден

Обучителен видео клип за: Гласуване

Обучителен видео клип за: Правила при гласуване

26.03.2021

График за обучение на СИК

Община

Дата

Секция

Обучаващи от РИК

Място на провеждане на обучението

 

 

 

 

 

 

 

 

Кюстендил

27.03.2021 г.

09:00 ч.

 

 

09:15 ч.

 

 

  

11:00 ч.

 

 

 

11:15 ч.

 

 

13:00 ч.

№102900001-

№102900030

  

 

№102900031-

№102900045

 

 

№102900046-№102900075

 

 

№102900076-

№102900090

 

№102900091-

№102900113

Силвия Петрова

Диана Стамболийска

  

 

Таня Атанасова

Цветанка Харалампиева

 

 

Силвия Петрова

Диана Стамболийска

  

 

Таня Атанасова

Цветанка Харалампиева

 

Силвия Петрова

Диана Стамболийска

 

 

 

 

 

 

 

 

Читалище „Братство”

 

 

 

 

 

 

Дупница

 

 

 

 

 

-------------------

Бобошево

30.03.2021 г.

17:00 ч.

 

 

31.03.2021 г.

15:00 ч.

 

 

  

31.03.2021 г.

17:00 ч.

 

 

 

27.03.2021 г.

10:00 ч.

104800001-

104800025

 

 

104800026-

104800050

 

 

 

104800051-

104800076

 

 

 

100500001-

100500010

Десислава Стоянова

Мария Чочова

Мария Чомакова

 

Десислава Стоянова

Мария Чочова

Мария Чомакова

 

 

Десислава Стоянова

Мария Чочова

Мария Чомакова

 

 

Венцислав Механджийски

Ивайло Анастасов

 

 

Заседателната зала на Общината

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Малката зала на читалище „Лоза”

 Невестино

28.03.2021 г.

10:00 ч.

 

11:00 ч.

103100001-

103100010

 

103100011-

103100019

Ивайло Анастасов

 

 

Ивайло Анастасов

 

Залата на общинска администрация

Сапарева Баня

01.04.2021 г.

17:00 ч.

104100001-

104100010

Десислава Стоянова

Мария Чочова

Мария Чомакова

Малка зала на читалище „Просветен лъч”

 Бобов дол

29.03.2021 г.

17:00 ч.

100400001-

100400027

Надежда Станимирова

Дом на културата

 Трекляно

29.03.2021 г.

13:00 ч.

10500001-

10500009

Симеонка Манова

Залата на община Трекляно

 Рила

27.03.2021 г.

14:00 ч.

103800001-    103800008

Венцислав Механджийски

Ивайло Анастасов

 Залата на Общината

Кочериново

27.03.2021 г.

12:00 ч.

102700001-

102700016

Венцислав Механджийски

Ивайло Анастасов

Пленарна зала на читалище „ Пробуда”

25.03.2021

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването

Определя избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването както следва:

Община

Избирателна секция №

Телефон за заявки

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК

ОБЩИНА

БОБОВ ДОЛ

100400004 гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом

070263915
0895656116

няма

ОБЩИНА БОБОШЕВО

100500002 гр. Бобошево в сградата на НЧ „Лоза 1870”, ул. „Единство“ № 1

0879069317

070462354

няма

ОБЩИНА ДУПНИЦА

104800011 и 104800012 в спортна зала гр. Дупница, ул.“Христо Ботев“ № 30А

0879523466

070159241

няма

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

102900033 гр.Кюстендил в сградата на бившата Поликлиника

078551211

ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр.
Кюстендил, ул."Искър" № 5

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

102700006 с. Стоб – Ресторант – Център

070532011

няма

ОБЩИНА РИЛА

103800002 гр. Рила, пл. „Възраждане" № 1  „Клуб на хората с увреждания

0887564396

няма

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

104100006 гр. Сапарева баня, СОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 3

070723378

няма

ОБЩИНА

ТРЕКЛЯНО

105000001 с. Трекляно

079276211

0879400521

няма

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

103100012 с. Невестино в адм. сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1

0894404078

няма

Така определените избирателни секции не ограничават възможността на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

24.03.2021

Съобщение

Списък на дежурните прокурори и служители в Районна прокуратура гр. Кюстендил за деня на изборите - 04.04.2021 г., можете да видите тук.

21.03.2021

Указания във връзка с COVID-19

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, можете да видите тук.

21.03.2021

Списък на избирателните секции в РИК 10 - Кюстендил, в които ще се проведе машинно гласуване

Списък на избирателните секции в РИК 10 - Кюстендил, в които ще се проведе машинно гласуване, можете да видите тук.

21.03.2021

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г., можете да видите тук.

21.03.2021

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК, можете да видите тук.

08.03.2021

Съобщение

РИК Кюстендил уведомява избирателите:

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски информира, че Избирателите, чийто срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс. РЕШЕНИЕ № 2122-НС София, 23 февруари 2021 г.

05.03.2021

Съобщение

Удостоверенията за регистрация на кандидати на политическите партии и коалиции, участници в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. са подготвени и могат да бъдат получени всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в РИК - 10 Кюстендилски от упълномощените лица

04.03.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

РИК 10 - Кюстендил, уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че правния статут на застъпниците на кандидатите и процедурата по регистрация им са регламентирани от Изборния кодекс – Глава седма „Застъпници“ – чл.117 и сл. и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до РИК 10 - Кюстендил на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се предоставя и на технически носител в excel формат, в срок до 17:00 часа на 3 април 2021 г.

Регистрацията на заместващите застъпници  се осъществява чрез подаване на предложение до РИК 10 - Кюстендил на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи), като Списъка на предложените лица се предоставя и на технически носител в excel формат, в срок до 17:00 часа на 3 април 2021 г.

Комисията приема документи в рамките на обявеното работно време от 9.00 часа до 17.00 часа – всеки ден.

Регистрацията приключва с приемане на решение от РИК 10 - Кюстендил, въз основа на което се издават удостоверения на регистрираните застъпници.

Необходими изборни книжа за регистрация на застъпници и заместващи застъпници:

Приложение № 40-НС - Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 41-НС – Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 42-НС – Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!

Списък за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в електронен формат

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия на офис пакет Microsoft Office 2007 включително и по-нови версии). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преминаването от едната в другата страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в РИК може да стане на CD/DVD, USB Flash преносима памет или на официалния електронен адрес на РИК 10 - Кюстендил - [email protected], но е валидно само след подаване на заявление и всички изискуеми документи описани в Решение 2087-НС на ЦИК от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и други подобни). При нужда и/или желание, партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 5. ВАЖНО! При ползване на други списъци, копирането в таблицата става НЕ чрез "Paste" ("Постави", ако е на български език), а чрез "Paste Special" – "Values" ("Специално поставяне" – "Стойности"), за да не се наруши специалното форматиране на клетките с ЕГН. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – означава, че ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ.
 • СИН фон – означава, че ЕГН-то се повтаря в списъка.
 • ЗЕЛЕН фон – означава, че само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните. застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ).
 • БЯЛ фон с черни букви – означава, че всичко е наред с ЕГН-то.
04.03.2021

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 2149-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК 10 - Кюстендил на хартиен носител в един екземпляр (Приложение №1 към Решение № 2149-НС на ЦИК) и на технически носител в Microsoft Office Excel формат в срок до 17:00 часа на 3 април 2021 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Списък на упълномощените представители в електронен формат.

03.03.2021

Съобщение

От 04.03.2021 г. Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски е с нов адрес: сградата на Община Кюстендил – ІІ-ри етаж - заседателната зала, намираща се в гр. Кюстендил, Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1. Работно време на Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 247 / 05.04.2021

  относно: Анулиране на разписка № 10020024 на СИК № 10310004 в изборите за народни представители на 04.04.2021 год

 • № 246 / 04.04.2021

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 517/04.04.2021 г. в 16,20 ч. от Института за развитие на публичната среда, регистриран като независим наблюдател на изборите, относно неправомерна агитация в близост до секциите разположени в ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Бобов дол

 • № 245 / 04.04.2021

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал № 516/04.04.2021г. в 16.15 часа в гр. Дупница, ПГ „Корольов“в секция 104800072 е нарушена тайната на вота, а именно: че неграмотна избирателка е насочена да гласува с машина със съдействие на член на СИК

всички решения