Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
100400001гр.Бобов долПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ УЛ."Д.БЛАГОЕВ" №30
100400002гр.Бобов долОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"-УЛ."Н. Й. ВАПЦАРОВ" №1
100400003гр.Бобов долПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ УЛ."Д.БЛАГОЕВ" №30
100400004гр.Бобов долКУЛТУРЕН ДОМ-УЛ."В. КОЛАРОВ" №4
100400005гр.Бобов долОУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"-УЛ."Н. Й. ВАПЦАРОВ" №1
100400006гр.Бобов долРПК "НАРКООП"-УЛ."Г. ДИМИТРОВ" №27
100400007гр.Бобов долСОУ "ХР. БОТЕВ"-УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №14
100400008гр.Бобов долЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА"-УЛ."Г. ДИМИТРОВ" №72
100400009с.МламоловоЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА-2001"
100400011с.Големо селоКОМПЛЕКСНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА
100500001гр.БобошевоЧИТАЛИЩЕ "ЛОЗА"-2 ЕТАЖ, УЛ. ЕДИНСТВО №1
100500002гр.БобошевоЧИТАЛИЩЕ "ЛОЗА"-1 ЕТАЖ, УЛ. ЕДИНСТВО №1
100500003с.СлатиноКМЕТСТВОТО
100500005с.БлажиевоКМЕТСТВОТО
102700002гр.КочериновоСОУ "ХР. БОТЕВ"
102700003гр.КочериновоСОУ "ХР. БОТЕВ"
102700004гр.КочериновоКВ. "ЗАВОДА"-КУЛТУРНИЯ ДОМ
102900001гр.КюстендилПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
102900002гр.КюстендилКЛУБА НА УЛ."СПАРТАК" №23
102900003гр.КюстендилПЕТО ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
102900004гр.КюстендилПЕТО ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
102900005гр.КюстендилТРЕТО ОУ "ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ"
102900006гр.КюстендилТРЕТО ОУ "ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ"
102900007гр.КюстендилКЛУБА НА УЛ."АЛ.ДИМИТРОВ" №35
102900008гр.КюстендилПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ"
102900009гр.КюстендилПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ"
102900010гр.КюстендилТРЕТО ОУ "ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ"
102900011гр.КюстендилТРЕТО ОУ "ПРОФ.МАРИН ДРИНОВ"
102900012гр.КюстендилШЕСТО ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
102900013гр.КюстендилКЛУБА НА УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ" №36
102900014гр.КюстендилПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА"
102900015гр.КюстендилПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА"
102900016гр.КюстендилПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
102900017гр.КюстендилПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА"
102900018гр.КюстендилКЛУБА НА УЛ."ИЛИНДЕН"
102900019гр.КюстендилСТАДИОН "СТРАНДЖАТА"
102900020гр.КюстендилСТАДИОН "СТРАНДЖАТА"
102900021гр.КюстендилВТОРО ОУ "ДАСКАЛ ДИМИТРИ"
102900022гр.КюстендилКЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА НА УЛ."ХР.БОТЕВ" 23
102900023гр.КюстендилПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
102900024гр.КюстендилДОМ НА ДРУЖБАТА
102900025гр.КюстендилУЛ. "МАРИН ДРИНОВ" 7-НОВАТА СГРАДА НА ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
102900026гр.КюстендилУЛ. "МАРИН ДРИНОВ" 7-НОВАТА СГРАДА НА ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
102900027гр.КюстендилЧИТАЛИЩЕ "ИЛЬО ВОЙВОДА" КВ. "ГЕРЕНА"
102900028гр.КюстендилПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ДЖОН АТАНАСОВ"
102900029гр.КюстендилПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ДЖОН АТАНАСОВ"
102900030гр.КюстендилВТОРО ОУ "ДАСКАЛ ДИМИТРИ"
102900031гр.КюстендилВТОРО ОУ "ДАСКАЛ ДИМИТРИ"
102900032гр.КюстендилСГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА/ГЛАВЕН ВХОД/
102900033гр.КюстендилПОЛИКЛИНИКА-БИВШАТА "БЪРЗА ПОМОЩ"
102900034гр.КюстендилКИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ
102900035гр.КюстендилОБРЕДЕН ДОМ-УЛ."ДЕМОКРАЦИЯ" №40
102900036гр.КюстендилОБЩЕСТВЕНА СОЦИАЛНА ТРАПЕЗАРИЯ "МАЙЧИНА ЛЮБОВ"
102900037гр.КюстендилКЛУБ ПО СПОРТЕН БРИДЖ-ЗАПАДНО ОТ ПЛ. ВЕЛБЪЖД
102900038гр.КюстендилКЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА НА УЛ. "РАКЛА" №3
102900039гр.КюстендилПЪРВО ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
102900040гр.КюстендилПЪРВО ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
102900041гр.КюстендилПЪРВО ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
102900042гр.КюстендилПЪРВО ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
102900043гр.КюстендилЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
102900044гр.КюстендилПМГ "ПРОФ.ЕМ.ИВАНОВ"
102900045гр.КюстендилПМГ "ПРОФ.ЕМ.ИВАНОВ"
102900046гр.КюстендилПМГ "ПРОФ.ЕМ.ИВАНОВ"
102900047гр.КюстендилПМГ "ПРОФ.ЕМ.ИВАНОВ"
102900048гр.КюстендилПМГ "ПРОФ.ЕМ.ИВАНОВ"
102900049гр.КюстендилЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
102900050гр.КюстендилПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА"
102900051гр.КюстендилЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
102900052гр.КюстендилКЛУБА В БЛ. ЗА-УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" БЛ. 3А
102900053гр.КюстендилКЛУБА В КВ. "ВЪРТЕШЕВО"
102900054гр.КюстендилЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
102900055гр.КюстендилЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
102900056гр.КюстендилЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
102900057гр.КюстендилЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
102900058гр.КюстендилПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА"
102900059гр.КюстендилПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА"
102900060гр.КюстендилПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА"
102900061гр.КюстендилКЛУБА В КВ. "ВЪРТЕШЕВО"
102900063с.ДраговищицаЧИТАЛИЩЕТО
102900074с.ЖиленциЧИТАЛИЩЕТО
102900075с.ЖиленциЧИТАЛИЩЕТО
102900077с.БогословДЕТСКАТА ГРАДИНА
102900080с.СлокощицаКЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА
102900081с.СлокощицаКЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА
102900082с.ГраницаЧИТАЛИЩЕТО
102900087с.БагренциУЧИЛИЩЕТО
102900088с.Пиперков чифликКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
102900090с.ЖабокрътКМЕТСТВОТО
102900091с.ЯбълковоКМЕТСТВОТО
102900093с.КонявоЧИТАЛИЩЕТО
102900096с.Горна ГращицаЧИТАЛИЩЕТО
102900100с.НиколичевциКМЕТСТВОТО
102900102с.КопиловциУЧИЛИЩЕТО
102900104с.ШишковциЧИТАЛИЩЕТО
102900106с.ЛозноКМЕТСТВОТО
102900108с.СоволяноКМЕТСТВОТО
103100001с.ВаксевоЧИТАЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. " Д. БЛАГОЕВ" №6
103100012с.НевестиноУЛ. "ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ" 17-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
103800001гр.РилаУЛ. "СЕПТЕМВРИЙСКА" №4-СГРАДАТА НА ОДЗ
103800002гр.РилаПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №1-КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
103800003гр.РилаУЛ. "ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИ" №2-СГРАДАТА НА КУЛТУРНИЯ ДОМ
104100001с.СапаревоКМЕТСТВОТО/РИТУАЛНА ЗАЛА/
104100002с.СапаревоКМЕТСТВОТО/ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА/
104100003гр.Сапарева баняОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104100004гр.Сапарева баняОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
104100005гр.Сапарева баняОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
104100006гр.Сапарева баняОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
104100007с.ОвчарциОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104100008с.РесиловоКМЕТСТВОТО/КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА/
104100009с.РесиловоКМЕТСТВОТО/РИТУАЛНА ЗАЛА/
104800001гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " КОРОЛЬОВ"
104800002гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " КОРОЛЬОВ"
104800003гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " КОРОЛЬОВ"
104800004гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " КОРОЛЬОВ"
104800005гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " КОРОЛЬОВ"
104800006гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " КОРОЛЬОВ"
104800007гр.ДупницаОУ "ЕВЛ.ГЕОРГИЕВ"
104800008гр.ДупницаОУ "ЕВЛ.ГЕОРГИЕВ"
104800009гр.ДупницаОУ "ЕВЛ.ГЕОРГИЕВ"
104800010гр.ДупницаПГ "ХРИСТО БОТЕВ"
104800011гр.ДупницаСПОРТНА ЗАЛА
104800012гр.ДупницаСПОРТНА ЗАЛА
104800013гр.ДупницаПГ "ХРИСТО БОТЕВ"
104800014гр.ДупницаКЛУБА НА КВАРТАЛА-УЛ. ПОП ХАРИТОН 2
104800015гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
104800016гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
104800017гр.ДупницаПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
104800018гр.ДупницаОУ "Н. РИЛСКИ"
104800019гр.ДупницаОУ "Н. РИЛСКИ"
104800020гр.ДупницаОУ "Н. РИЛСКИ"
104800021гр.ДупницаОУ "Н. РИЛСКИ"
104800022гр.ДупницаОУ "Н. РИЛСКИ"
104800023гр.ДупницаОУ "Н. РИЛСКИ"
104800024гр.ДупницаОУ "Н. РИЛСКИ"
104800025гр.ДупницаОУ "Н. РИЛСКИ"
104800026гр.ДупницаБИБЛИОТЕКА "П. ЯВОРОВ"
104800027гр.ДупницаПГ ПО ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
104800028гр.ДупницаПГ ПО ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
104800029гр.ДупницаПГ ПО ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
104800030гр.ДупницаПГ ПО ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
104800031гр.ДупницаОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800032гр.ДупницаОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800033гр.ДупницаОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800034гр.ДупницаОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800035гр.ДупницаСУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
104800036гр.ДупницаСУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
104800037гр.ДупницаСУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
104800038гр.ДупницаКЛУБА НА КВАРТАЛА, УЛ. ВЕНЕЛИН 90
104800039гр.ДупницаКЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4
104800040гр.ДупницаКЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4
104800041гр.ДупницаСУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
104800042гр.ДупницаСУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
104800043гр.ДупницаКЛУБА НА ЖП СЕКЦИЯ, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 44
104800044гр.ДупницаКЛУБА НА ЖП СЕКЦИЯ, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 44
104800045гр.ДупницаСТОЛА НА ДЕПОТО, УЛ. АРАКЧИЙСКИ МОСТ 2
104800046гр.ДупницаСТОЛА НА ДЕПОТО, УЛ. АРАКЧИЙСКИ МОСТ 2
104800047гр.ДупницаКЛУБА НА КВАРТАЛА, УЛ. РАЗМЕТАНИЦА
104800048с.БистрицаВ СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
104800049с.БистрицаМЛАДЕЖКИ КЛУБ
104800050с.ДжерманОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800051с.ДжерманОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800053с.СаморановоОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
104800054с.СаморановоОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
104800057с.ЯхиновоОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800058с.ЯхиновоОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800059с.ЯхиновоОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
104800067с.Червен брегСГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
104800068с.Червен брегСГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
104800069с.КрайнициОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
104800070с.КрайнициОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
104800071с.КрайнициОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
104800072гр.ДупницаПГ "КОРОЛЬОВ", УЛ. ОРЛИНСКА №70

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 247 / 05.04.2021

  относно: Анулиране на разписка № 10020024 на СИК № 10310004 в изборите за народни представители на 04.04.2021 год

 • № 246 / 04.04.2021

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 517/04.04.2021 г. в 16,20 ч. от Института за развитие на публичната среда, регистриран като независим наблюдател на изборите, относно неправомерна агитация в близост до секциите разположени в ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Бобов дол

 • № 245 / 04.04.2021

  относно: Разглеждане на постъпил сигнал № 516/04.04.2021г. в 16.15 часа в гр. Дупница, ПГ „Корольов“в секция 104800072 е нарушена тайната на вота, а именно: че неграмотна избирателка е насочена да гласува с машина със съдействие на член на СИК

всички решения