Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 7
Кюстендил, 15.02.2021

ОТНОСНО: Oпределяне на работна група по жалби и сигнали

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и Решение № 2005-НС от 10.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кюстендил

РЕШИ:

 Определя работна група със задължение да докладва за постъпилите жалби  и сигнали, както и да докладва и изготвя проект на решения по тях за вземане на съответното решение от Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, в следния състав: Силвия Йорданова Петрова, Цветанка Емилова Харалампиева и Таня Каменова Атанасова-Здравкова.

             Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Зам. председател: Силвия Йорданова Петрова

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 15.02.2021 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения