Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 5
Кюстендил, 15.02.2021

ОТНОСНО: Сключване на граждански договори с експерти към РИК - Кюстендил и технически сътрудници към РИК - Кюстендил

. На основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и Решение № 1991-НС от 05.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кюстендил

РЕШИ:

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на граждански договори със специалисти към Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски със срок  от  влизането в сила на настоящето решение до приключване работата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски  с:

Ален Иванов Асенов - специалист - експерт към РИК - Кюстендил - 780,00 лв. месечно.

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина  - специалист - експерт към РИК - Кюстендил - 780,00 лв. месечно;.

Мая Грозданова Николова - специалист - технически сътрудник към РИК - Кюстендил - 560,00 лв. месечно.

Марио Методиев Митев - специалист - технически сътрудник към РИК-Кюстендил-560.00 лева месечно.

Определя функциите на специалист - технически сътрудник към Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: подпомагане на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в осъществяване на правомощията й по чл.72 от Изборния кодекс, както и други функции, възложени от председателя, в рамките на нейната компетентност.

Определя функциите на специалист - експерт към Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: подпомагане на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в осъществяване на правомощията й, във връзка с поддържането на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски по чл.71 от Изборния кодекс и осъществяване на съдействие за излъчване на заседанията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в реално време и създаване на публични регистри, както и други функции, възложени от председателя, в рамките на нейната компетентност.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Силвия Йорданова Петрова

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 15.02.2021 в 16:53 часа

Свързани решения:

10/17.02.2021

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения