Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 8
Кюстендил, 15.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 година

На основание, на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс и т.12 от раздел IV от Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

        Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, приема документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 04 април 2021 година, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в сградата на читалище „Братство 1869“, ул. „Отец Паисий“ № 11, ет. 2-ри.

       Краен срок за подаване на документите за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание до 17:00 часа на 02.03.2021 година включително

       Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Зам. председател: Силвия Йорданова Петрова

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 17.02.2021 в 13:45 часа

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения