Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 2
Кюстендил, 15.02.2021

ОТНОСНО: Определя място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1989-НС от 05.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Кюстендил

РЕШИ:

 1. Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на информационното табло, находящо се на 2-ри етаж в сградата на Читалище "Братство 1869" и чрез публикуване на интернет страницата си. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на информационното табло и се подписват от двама членове на комисията, от различни партии и коалиции, дежурни в РИК- Кюстендил.
 2. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземплярът се подписва от двама членове на комисията, дежурни в РИК- Кюстендил.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Силвия Йорданова Петрова

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 15.02.2021 в 16:50 часа

Календар

Решения

 • № 35 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

 • № 34 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

 • № 33 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения