Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 6
Кюстендил, 15.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи в РИК Кюстендил за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 17 от раздел IV от Решение № 1995-НС от 08.02.2021г. на Централна избирателна комисия, комисията  

РЕШИ:

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 година всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Читалище "Братство 1869", ул. "Отец Паисий" 11, етаж 2-ри.

            Краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 часа на 22.02.2021 година.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Зам. председател: Силвия Йорданова Петрова

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 15.02.2021 в 16:54 часа

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения