№ 187-НС / 10.10.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 186-НС / 05.10.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

№ 185-НС / 05.10.2022

ОТНОСНО : Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

№ 184-НС / 05.10.2022

ОТНОСНО : Изменение и допълване на Решение №136-НС/30.09.2022 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 183-НС / 05.10.2022

ОТНОСНО : Изменение и допълване на Решение №110-НС/28.09.2022 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 182-НС / 05.10.2022

ОТНОСНО : Изменение и допълване на Решение №100-НС/23.09.2022 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 181-НС / 03.10.2022

ОТНОСНО : Приемане на явна фактическа грешка в протокол Приложение № 84-НС-кр на СИК 104800031 във връзка с несработило техническо устройство за гласуване с идентификационен номер ELZA4E2A00016599 в община Дупница.

№ 180-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 426/02.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

№ 179-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия 104800070 на територията на община Дупница при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 178-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 177-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия 105000006 на територията на община Трекляно при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 176-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Попълване на незаетите места в избирателни секции на територията на Община Трекляно в Десети изборен район Кюстендилски

№ 175-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Попълване на незаетите места от неявилите се членове в секционни избирателни комисии на територията на Община Кюстендил в Десети изборен район Кюстендилски

№ 174-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 104800031 в община Дупница

№ 173-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Продължаване работата на секционните избирателни комисии в намален състав на територията на Десети многомандатен избирателен район – Кюстендилски

№ 172-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Преназначаване на ръководствата в състави на Секционни избирателни комисии №104800005 и №104800066 на територията на община Дупница при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 171-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Преназначаване на ръководствата в състави на Секционно избирателна комисия №102700010 на територията на община Кочериново при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 170-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Преназначаване на ръководствата в състави на Секционни избирателни комисии 103100009 и 103100001 на територията на община Невестино при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 169-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 168-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения