№ 27-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) ,както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Бобошево

№ 26-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите народни представители на 02 октомври 2022 година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Бобов дол

№ 25-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Трекляно в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 24-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Дупница в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 23-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Сапарева баня в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 22-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Рила в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 21-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Невестино в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 20-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за община Кюстендил в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 19-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Кочериново в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 18-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Бобошево в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 17-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети район – Кюстендил за община Бобов дол в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 16-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 15-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия - Кюстендил, които да следят за публикуването на интернет страницата на РИК – Кюстендил на информация в раздел „съобщения“

№ 14-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил

№ 13-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за изборите народни представители на 02 октомври 2022 година

№ 12-НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Определя отговорници по общини в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва:

№ 11-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи в Районна избирателна комисия – Кюстендил за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 02 октомври 2022 г.

№ 10-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи в РИК Кюстендил за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 9-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Oпределяне на работна група по жалби и сигнали

№ 8-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Сключване на граждански договор със специалист – технически сътрудник към РИК - Кюстендил

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения