№ 7-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Сключване на граждански договор със специалист – технически сътрудник към РИК - Кюстендил

№ 6-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Сключване на граждански договор със специалист –експерт към РИК – Кюстендил

№ 5-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Сключване на граждански договор със специалист –експерт към РИК - Кюстендил

№ 4-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Реда за заместване в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

№ 3-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, начин и място за обявяване на решенията на РИК при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 2-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне номерацията на решенията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

№ 1-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на печата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил, изработен от Областна администрация – Кюстендил и определяне на членове на комисията за маркиране на печата по уникален начин

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения