Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 175-НС
Кюстендил, 02.10.2022

ОТНОСНО: Попълване на незаетите места от неявилите се членове в секционни избирателни комисии на територията на Община Кюстендил в Десети изборен район Кюстендилски

За СИК №102900052:

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК 102900052 от член на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността зам.-председател се изпълнява от лицето Десислава Емилова Миткова, назначена от квотата на КП “Продължаваме Промяната“, която същевременно с Решение № 153/01.10.2022г. е сменена с Анелия Валентинова Симеонова, но същата не е узнала за това обстоятелство от предложилата я Коалиция и е изпълнявала дейността си до констатиране на това обстоятелство от РИК – Кюстендил.

Лицето Десислава Емилова Миткова, изпълнява функциите на зам.-председател от предизборния ден и се е явила и в общинската администрация за получаване на изборните книжа и материали.

Същевременно е пристигнало и предложение от КП „Продължаваме Промяната“ за замяната им с вх. № 245/02.10.2022г. в 13:09 часа, т. е да се счита за назначена Десислава Емилова Миткова с ЕГН: ***.

За СИК №102900033:

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК 102900033 от член на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността член се изпълнява от лицето Радостина Ангелова Тимева, която не е своевременно уведомена за смяната си. Същата не е узнала за това обстоятелство от предложилата я Коалиция и е изпълнявала дейността си до констатиране на това обстоятелство от РИК – Кюстендил. Назначеният Венелин Маринов Веселинов от квотата на КП “Продължаваме Промяната“ не се е явил нито в предизборния, нито в изборния ден.

Същевременно е пристигнало и предложение от КП „Продължаваме Промяната“ за замяна с вх. № 429/02.10.2022г. в т. е да се счита за назначена Радостина Ангелова Тимева с ЕГН: ***.

За СИК №102900038:

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК № 102900038 от член на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността член се изпълнява от лицето Радостина Бориславова Ненова от квотата на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, вместо лицето Петя Димитрова Чавдарска, която е назначена от партията.

Същевременно е пристигнало и предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за замяната им с вх. № 428/02.10.2022г. в 14:40 часа, т. е да се счита за назначена Радостина Бориславова Ненова с ЕГН: ***.

За СИК № 102900088:

В РИК– Кюстендил след направена проверка на място в СИК № 102900088 от член на РИК, същият докладва, че на място в същата секция длъжността член се изпълнява от лицето Трайчо Христов Арсов от квотата на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, вместо лицето Маргарита Емилова Атанасова, която е назначена от партията.

Същевременно е пристигнало и предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за замяната им с вх. № 428/02.10.2022г. в 14:40 часа, т. е да се счита за назначен Трайчо Христов Арсов с ЕГН: ***.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                       РЕШИ

ДОПУСКА промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил, съгласно нанесените състави в Приложение 1, неразделна част от решението.

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 02.10.2022 в 20:26 часа

Свързани решения:

71-НС/05.09.2022

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения