Заседания

Заседание от дата 06.07.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 122-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 190/06.07.2021 г. от Сония Димитрова – член на ПП „Възраждане“ във връзка с залепени предизборни плакати на други партии ПП“БСП“ и ПП „ГЕРБ“ върху плакати на ПП „Възраждане“

№ 121-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 185/05.06.2021 г. от Областния управител на Област Кюстендил – г-н инж. Ал. Пандурски

№ 120-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Бобов дол, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

№ 119-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

№ 118-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол във връзка с допусната техническа грешка и направени предложения от КП „Демократична България - Обединение“ и КП „БСП за България“, както следва:

№ 117-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 100-НС/29.06.2021 г. на РИК - Кюстендил по оперативен план за организиране на демонстративни пробни гласувания във всички населени места със СУЕМГ с инсталирана демо версия преди изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. и приемане на график за допълнителни демонстративни пробни гласувания

№ 116-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Оперативен план за определяне на функциите на членовете на РИК – Кюстендил в изборния ден на 11 юли 2021 г. при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година

№ 115-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Реда за предаване от Секционна избирателна комисия (СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на Районна избирателна комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и определяне на член на РИК 10 - Кюстендилски за подписване на приемо-предавателен протокол – Приложение № 83-НС

№ 114-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кочериново, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

№ 113-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

№ 112-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

№ 111-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

№ 110-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 108-НС/02.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

№ 109-НС / 06.07.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 104-НС/02.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения