Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 112-НС
Кюстендил, 06.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От КП „Изправи се! Мутри вън!” с вх.№ 163/02.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК и ПСИК на територията на община Дупница
 • От КП „ГЕРБ-СДС с вх.№ 168/03.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК и ПСИК на територията на община Дупница
 • От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 172/03.07.2021 г.  с вх.№ 174/04.07.2021 г.  и вх. № 186/05.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК и ПСИК на територията на община Дупница
 • От КП “Демократична България – Обединение” с вх. № 188/05.07.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК и ПСИК на територията на община Дупница

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК и ПСИК на територията на община Дупница, съгласно направените предложения от КП „Изправи се! Мутри вън!“, КП ГЕРБ-СДС, ПП „Движение за права и свободи“ и КП “Демократична България – Обединение”, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

104800001

Член

Петко Стефчов Батов

Христина Георгиева Хайдушка

104800003

Член

Весела Павлова Михайлова

Николина Валериева Викторова

104800004

Председател

Петя Николова Берова

Роза Йосифова Билярска

104800007

Член

Ия Георгиева Христова

Недялка Василева Стамболийска

104800008

Член

Ивана Руменова Гарчева

Евелина Николова Гусийска

104800009

Член

Кристина Лъчезаровна Апостолова

Йордан Спасов Гусийски

104800010

Секретар

Даниела Асенова Кацарска

Албена Василева Лазарова

104800014

Секретар

Лъчезар Йорданов Боцев

Иванка Драганова Караджова

104800014

Член

Александра Светославова Стефанова

Вероника Василева Пехливанска

104800015

Член

Мария Мартинова Киркова

Стоянка Христова Колева

104800017

Член

Емануил Красимиров Тодоров

Пламен Велков Христов

104800018

Председател

Даниела Иванова Борисова

Венета Александрова Тренчева

104800019

Зам.-председател

Венета Александрова Тренчева

Даниела Иванова Борисова

104800021

Член

Деница Божидарова Тодорова

Гергана Йорданова Апостолова

104800021

Член

Мирослав Любомиров Зографски

Венера Иванова Георгиева

104800022

Председател

Деница Стефанова Костова

Крум Николов Падалски

104800023

Член

Евелина Тончева Миланова

Диляна Билянова Иванова

104800024

Председател

Диляна Билянова Иванова

Евелина Тончева Миланова

104800024

Член

Славянка Георгиева Вуковска

Георги Богомилов Костадинов

104800024

Член

Камелия Николова Владимирова

Пламен Георгиев Апостолов

104800025

Зам.-председател

Симона Боянова Берова

Гергана Йорданова Апостолова

104800026

Секретар

Росица Асенова Григорова

Милена Пламенова Тодорова

104800026

Член

Димитрина Иванова Малинова

Надка Генчова Карабельова

104800031

Член

Деница Бойкова Здравкова

Никола Николаев Николов

104800032

Член

Светлана Кирилова Ташева -Заркова

Деян Теодоров Станчев

104800033

Член

Августина Димитрова Русинова

Александър Николов Янев

104800034

Член

Димитър Александров Русинов

Спасислава Иванова Цекова

104800035

Член

Адрияна Проданова Григорова

Руслан Андреев Вейс

104800036

Член

Силвия Цветанова Дончева

Емил Валентинов Петров

104800036

Член

Ели Георгиева Станинска

Валентина Кирилова Йорданова

104800036

Член

Стойна Крумова Каймаканска

Славянка Георгиева Вуковска

104800037

Председател

Златка Йорданова Захаринова

Габриела Росенова Николова

104800037

Член

Даниела Димитрова Ангелова

Ани Асенова Шопова

104800037

Член

Тоня Ву Кхай

Иван Климентов Колев

104800039

Член

Елизабета Цветанова Сентова

Албена Тодорова Стоянова

104800041

Член

Елена Емилова Рашева

Емил Кирилов Рашев

104800043

Член

Николина Ангелова Бойкова

Йорданка Георгиева Стойчева

104800044

Член

Димитър Емилов Адамов

Цвета Божилова Боровинова

104800047

Член

Николина Валериева Викторова

Красимир Костадинов Димитров

104800048

Секретар

Янко Николай Коларов

Кирил Ивайлов Петров

104800051

Секретар

Невена Атанасова Борисова

Станислава Василиева Василиева

104800053

Председател

Николина Костадинова Влахова

Камелия Каменова Павлова

104800053

Секретар

Евгени Иванов Червенков

Ивета Станкова Василкьова-Маркова

104800054

Зам.-председател

Бойчо Василев Влахов

Даниела Ангелова Филатова-Борисова

104800054

Секретар

Драган Ненчов Радов

Лалка Борисова Иванова

104800055

Секретар

Мариела Иванова Маринова

Ивета Станкова Василкьова-Маркова

104800055

Член

Райна Георгиева Клинкова

Анна Йорданова Иванова

104800057

Секретар

Спасислава Иванова Цекова

Виолетка Любомирова Славкова

104800058

Зам.-председател

Далия Иванова Радулова

Даяна Каменова Шербетова

104800059

Член

Деян Теодоров Станчев

Илиана Красимирова Асенова

104800061

Член

Василена Николова Стоименова

Райка Асенова Костадинова

104800066

Член

Любомир Исталианов Зарев

Кирил Димитров Златарски

104800069

Член

Росица Димитрова Яньова

Цанка Кирилова Лукарева

104800070

Член

Анелия Кирилова Крекманова

Росица Николова Начева

104800071

Председател

Илияна Христова Крекманова

Траянка Иванова Крекманова

104800071

Секретар

Цанка Кирилова Лукарева

Гергана Иванова Яньова

104800076

Председател

Иванка Георгиева Кралева

Румяна Георгиева Пешева-Стоянова

104800076

Зам.-председател

Борислав Данчов Симеонов

Димитринка Кирилова Симеонова

104800076

Член

Андрей Емилов Благоев

Мая Андонова Вукадинова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК и ПСИК.

На назначените членове  на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 06.07.2021 в 19:04 часа

Свързани решения:

64-НС/14.06.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения