Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Кюстендил, 06.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 190/06.07.2021 г. от Сония Димитрова – член на ПП „Възраждане“ във връзка с залепени предизборни плакати на други партии ПП“БСП“ и ПП „ГЕРБ“ върху плакати на ПП „Възраждане“

В Районната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща от лице, представящо се с имената Сония Димитрова, като член на ПП „Възраждане”. Сигналът не е подписана, не са посочени данни, които да индивидуализират подателя на сигнала. Не се сочи и качеството на представител на цитираната политическа партия, както и не са приложени документи за такова овластяване. В сигнала са обективирани нарушения на чл. 183, ал. 5 ИК, като се твърди, че те са извършени от „ПП „ГЕРБ и ПП „БСП” в гр. Дупница. Не се сочи конкретно място, определено за разполагане на агитационни материали. Приложен е снимков материал.

            В Изборния кодекс не са установени специални правила, които да дерогират приложението на общите, установени в Административнопрацисуалния кодекс, досежно производството по подаване на сигнали и жалби,  както и изискванията относно тяхното съдържание и такива по отношение на подателите им. Не са регламентирани и предпоставки за допустимост, които да изключват прилагането на тези, установени в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 АПК. Поради което Работната група към Районната избирателна комисия в Десети избирателен район – Кюстендилски, натоварена по силата на Решение № 7/23.05.2021 г. с предварителното разглеждане на подадените жалби и сигнали докладва и предлага на Комисията да приеме подадения сигнал за недопустим и да бъде оставен без разглеждане по следните съображения:

            Съгласно чл. 27, ал. 2 АПК във всеки един случай административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането и за участието на заинтересованите граждани или организации в производството по издаването на индивидуалния административен акт – в случая решението, с което ще се произнесе Районната избирателна комисия. Някои  от установените предпоставки дееспособност на гражданите и процесуална правоспособност на организациите и наличие на правен интерес на заявителя, привлечените и встъпилите граждани и организации.

             По аргумент от чл. 29 АПК независимо дали искането е писмено или устно то се подписва от заявителя, в случай че е устно – се съставя протокол, който също следва да бъде подписан от заявителя.

            Освен това в сигнала не посочено конкретно място, определено за разполагане на агитационни материали, на което е извършено твърдяното нарушение.

            Също така, с оглед липсата на доказателства и изявление за представителна власт на подателя, Работната група счита сигнала за недопустим и като подаден от лице, което не разполага с правен интерес от подаването му. В случая такъв биха имали политическата партия, чрез своя представител или упълномощено от него лице.

            Поради изложеното предлагаме на основание чл. 70, ал. 4 и чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Оставя без разглеждане като недопустим, подадения по електронната поща на Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски сигнал от лице, представящо се с имената Сония Иванова.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 06.07.2021 в 19:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения