Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Кюстендил, 06.07.2021

ОТНОСНО: Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Бобов дол във връзка с допусната техническа грешка и направени предложения от КП „Демократична България - Обединение“ и КП „БСП за България“, както следва:

Постъпили са предложения:

  • От КП „Демократична България - Обединение“ с вх.№ 180/05.07.2021 г. и КП „БСП за България“ с вх. № 183/05.07.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Бобов дол

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Писмо  с вх.№ 211/07.06.2021 г. от Кмета на Община Бобов дол .и Решение № 67-НС/ 14.06.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски,

                  РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК №№ 100400007, 100400008 и поправка на техническа грешка в Приложение № 1, неразделна част от Решение № 67-НС/14.06.2021г. на територията на община Бобов дол съгласно направените предложения от ПП „Движение за права и свободи“, съгласно допусната техническа грешка обективирано в писмо  с вх.№ с вх.№ 211/07.06.2021 г. от Кмета на Община Бобов дол, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

100400007

Член

Вихлема Крумова Сотирова

Цветанка Стоилова Симеонова

100400008

Секретар

Цветанка Стоилова Симеонова

Вихлема Крумова Сотирова

Допусната техническа грешка относно изписването в квотното разпределение да се коригира и в таблицата неразделна част Приложение № 1 към решение № 67-НС/14.06.21г. в секция № 100400007 вместо  КП „БСП за България“, да се чете КП „Демократична България – Обединение“ и в секция № 100400008 вместо КП “Демократична България –Обединение“ да се чете КП „БСП за България“

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 06.07.2021 в 19:13 часа

Свързани решения:

67-НС/14.06.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения