Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Кюстендил, 06.07.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 100-НС/29.06.2021 г. на РИК - Кюстендил по оперативен план за организиране на демонстративни пробни гласувания във всички населени места със СУЕМГ с инсталирана демо версия преди изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. и приемане на график за допълнителни демонстративни пробни гласувания

Поради големият интерес на датите за обучение по общини и същевременно провеждащите се обучения на СИК/ПСИК от РИК в Десети изборен район –Кюстендилски се налага изменение на Решение № 100-НС/29.06.2021г. на РИК – Кюстендил.

             На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 100-НС/29 юни 2021 г. на РИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски,

РЕШИ:

             Изменя Решение 100-НС/29.06.2021г. в следния смисъл: двете машини намиращи се на съхранение н Областна администрация гр. Кюстендил да послужат за демонстративни пробни гласувания на територията на Десети изборен район –Кюстендилски.

            Удължава срока за демонстративни пробни гласувания на територията на община Кюстендил до 09.07.2021г.

            Удължава срока за демонстративните пробни гласувания до 09.07.2021г. включително на територията на община Дупница, като оставя на разположение машината по решение № 100-НС/29.06.2021г.

            С приемане на настоящето решение остава в сила графика приет с решение № 100-НС/14.06.2021г.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 06.07.2021 в 19:12 часа

Свързани решения:

100-НС/29.06.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения