Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Кюстендил, 29.06.2021

ОТНОСНО: Приемане на оперативен план за организиране на демонстративни пробни гласувания във всички населени места, в които ще има гласуване с машина и график за граждани по общини относно пробно гласуване със СУЕМГ с инсталирана демо версия преди изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Необходимо е да бъдат определен оперативен план за организиране на демонстративни пробни гласувания във всички населени места на територията на Десети изборен район – Кюстендилски с представители на РИК -Кюстендил, които съвместно с общинските и областните администрации, в които ще има гласуване с машини  /СУЕМГ/ с инсталирана демо версия преди изборите за народни представители ва 11 юли 2021г.

      Предвид горното и на основание чл. 70, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2и Изборния кодекс, и във вр. с изпълнение на писмо изх. № НС-15-517/28.06.2021г. на ЦИК и писмо № ОА-37-00-47/29.06.2021г. на Областния управител на Област Кюстендил, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

            Във връзка с доставените 3 /три/ броя специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана демо версия преди изборите за народни представители на 11 юли 2021г. ги предоставя както следва:

            Една  машина за демонстративни пробни гласувания в Община Кюстендил, която да се постави  в Туристически информационен център – Кюстендил, намиращ се в центъра на гр. Кюстендил, площад „Велбъжд“ срещу сградата на Община Кюстендил

            Втората машина за демонстративни пробни гласувания в Община Дупница, която да бъде поставена в сградата на Община Дупница, площад „Свобода“ № 1, партерен етаж.

            Третата машина за демонстративни пробни гласувания за останалите общини, в които има машинно гласуване в следния график:

            От 30.06.2021г. до 07.07.2021г. в Туристически информационен център – Кюстендил, намиращ се в центъра на гр. Кюстендил, площад „Велбъжд“ срещу сградата на Община Кюстендил от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа.

            От 30.06.2021г. до 05.07.2021г.  в гр. Дупница, която да бъде поставена в сградата на Община Дупница, площад „Свобода“ № 1, партерен етаж от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа.

            На 07.07.2021г. за Община Невестино в сградата на общината, партерен етаж, от 18:00 часа до 20:00 часа

            На 02.07.2021г. за Община Бобошево в сградата на общината, партерен етаж, от 18:00 часа до 20:00 часа

            На 05.07.2021г. за Община Рила в сградата на общината, партерен етаж, от 18:00 часа до 20:00 часа

            На 06.07.2021г. за Община Кочеринова в сградата на общината, партерен етаж, от 18:00 часа до 20:00 часа

            На 06.07.2021г. за Община Сапарева баня в сградата на общината, партерен етаж от 18:00 часа до 20:00 часа

            На 07.07.2021г. за Община Бобов дол в сградата на общината, партерен етаж от 18:00 часа до 20.00часа.

            За Община Кюстендил възлага на дежурните членове на РИК- Кюстендил да осъществяват в указаните дати и часове помощ на гражданите и контрол над СУЕМГ.  

            За Община Дупница, Сапарева баня и Бобов дол,  възлага изпълнението на решението на Мария Чочова, Десислава Костадинова - Стоянова, Йорданка Наумова- Метаниева и Катя Димитрова.

            За Община Невестино на Ивайло Анастасов

            За Община Бобошево на Илиян Хаджийски

            За  Община Рила на Евелина Нешева

            За Община Кочериново на Евелина Нешева 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 29.06.2021 в 19:03 часа

Свързани решения:

117-НС/06.07.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения