Заседания

Заседание от дата 18.11.2021 от 13:20 часа.

Решения

№ 200-ПВР/НС / 18.11.2021

ОТНОСНО : Относно искане за заличаване на упълномощени представители от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 199-ПВР/НС / 18.11.2021

ОТНОСНО : Реда за предаване от Секционни избирателни комисии (СИК)/Подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на Районна избирателна комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката за Втори тур на 21 ноември 2021г. и определяне на член на РИК 10 - Кюстендилски за подписване на приемо - предавателен протокол

№ 198-ПВР/НС / 18.11.2021

ОТНОСНО : Определяне на представители на РИК-Кюстендил, които да предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден и УТВЪРЖДАВАНЕ на график на територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на Втори тур на 21 ноември 2021 г.

№ 197-ПВР/НС / 18.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения