Заседания

Заседание от дата 29.11.2021 от 17:33 часа.

Заседание от дата 24.11.2021 от 17:45 часа.

Заседание от дата 21.11.2021 от 22:08 часа.

Заседание от дата 21.11.2021 от 19:00 часа.

Заседание от дата 21.11.2021 от 16:08 часа.

Заседание от дата 21.11.2021 от 10:00 часа.

Заседание от дата 20.11.2021 от 19:12 часа.

Заседание от дата 20.11.2021 от 11:40 часа.

Заседание от дата 19.11.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 18.11.2021 от 13:20 часа.

Заседание от дата 17.11.2021 от 17:20 часа.

Заседание от дата 16.11.2021 от 17:40 часа.

Заседание от дата 15.11.2021 от 13:00 часа.

Заседание от дата 15.11.2021 от 09:00 часа.

Заседание от дата 14.11.2021 от 19:40 часа.

Заседание от дата 14.11.2021 от 10:50 часа.

Заседание от дата 13.11.2021 от 20:30 часа.

Заседание от дата 13.11.2021 от 13:00 часа.

Заседание от дата 12.11.2021 от 18:00 часа.

Заседание от дата 11.11.2021 от 17:10 часа.

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения