Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 232-ПВР/НС
Кюстендил, 24.11.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

В Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021 година е допусната техническа грешка, изразяваща се в следното: в секционна избирателна комисия с номер 105000009 е освободен член Калина Александрова Божилова с ЕГН: ****, вместо да бъде освободен член Диана Руменова Миланова с ЕГН: ****.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ

Допуска поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021 година като вместо освободения член Калина Александрова Божилова с ЕГН: ****, да се чете: Диана Руменова Миланова с ЕГН: ****.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район  -   Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 24.11.2021 в 18:30 часа

Свързани решения:

151-ПВР/НС/12.11.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения