Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 199-ПВР/НС
Кюстендил, 18.11.2021

ОТНОСНО: Реда за предаване от Секционни избирателни комисии (СИК)/Подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на Районна избирателна комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката за Втори тур на 21 ноември 2021г. и определяне на член на РИК 10 - Кюстендилски за подписване на приемо - предавателен протокол

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс и Решение № 890-ПВР/НС 9 ноември 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

                                                   РЕШИ:

При преброяване на бюлетините (за секциите с хартиени бюлетини) и установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол, като следи за удовлетворяване на контролите. Формулярът на секционния протокол за резултатите от гласуването – приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр от изборните книжа е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на вписаните в черновата данни и удостоверяване на контролите.

 1. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК – приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр от изборните книжа от изборните книжа, като се внимава да не се допускат грешки.
 2. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част ІІ на получения секционен протокол (приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр от изборните книжа от изборните книжа).
 3. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
 4. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява районната избирателна комисия.

5.1 начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол

Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски определя членове на  които да бъдат предадени сгрешените протоколи, а именно: Георги Илиев Георгиев - Член на РИК и/или на Венцеслав Благоев Механджийски - Секретар на РИК, като за целта се оформя приемо-предавателен протокол между СИК /подписан от всички членове/ и  представител на РИК.

 1. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с решение на РИК неин член, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК. (Приложение № 91-ПВР/НС или Приложение № 92-ПВР/НС от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решение на РИК неин член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.

За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен с решение на РИК неин член подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.

 1. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения секционен протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на т. 4.
 2. След попълване на секционния протокол той се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
 3. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в РИК- Кюстендил.

Районната избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 10.

 1. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа) за РИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от РИК на областната администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК, се съхраняват в помещенията, определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 ИК.
 2. Настоящото решение се прилага от СИК/ПСИК и РИК.

       12.Определя Георги Илиев Георгиев и/или Венцеслав Благоев Механджийски  да подписват приемо-предавателен протокол – Приложение № 97-ПВР/НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протоколите, което ще става след предаване на всички протоколи от СИК в РИК – Кюстендил.

 1. В изпълнение на настоящето решение Протоколи приложения № 100-ПВР/х, № 101-ПВР/м, се съхраняват в РИК- Кюстендил, а Протоколи Приложения № 102-ПВР/хм, № 103-ПВР/кр – 5 броя от всяко едно приложение ще се предостави на РИК-Кюстендил, а другите екземпляри до пълния брой се съхраняват в Областна администрация- Кюстендил.

         Останалите изборни книжа да останат на съхранение в Областна администрация – Кюстендил и при уведомяване от СИК при необходимост от попълването им да се предадат на определени в настоящото решение членове на РИК, които да го предоставят на СИК, съгласно оформен приемо-предавателен протокол с фабричния  номер.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район -   Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 18.11.2021 в 15:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения