Заседания

Заседание от дата 29.06.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 102-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на график и определяне на отговорници за провеждането на обученията на ръководствата и членовете на секционни избирателни комисии и ПСИК по общини

№ 101-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Реда за съхранение и предаване от Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на Протоколи - Приложение № 96-НС-кр и Приложение № 96-НС-хм на Секционна избирателна комисия (СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и определяне на членове на РИК 10 - Кюстендилски които да го предоставят на СИК за подписване на приемо-предавателен протокол

№ 100-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Приемане на оперативен план за организиране на демонстративни пробни гласувания във всички населени места, в които ще има гласуване с машина и график за граждани по общини относно пробно гласуване със СУЕМГ с инсталирана демо версия преди изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

№ 99-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Определяне на представители на РИК - Кюстендил, които да предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на територията на Десети изборен район – Кюстендил в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

№ 98-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения