Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 101-НС
Кюстендил, 29.06.2021

ОТНОСНО: Реда за съхранение и предаване от Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на Протоколи - Приложение № 96-НС-кр и Приложение № 96-НС-хм на Секционна избирателна комисия (СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и определяне на членове на РИК 10 - Кюстендилски които да го предоставят на СИК за подписване на приемо-предавателен протокол

Предвид горното и на основание чл. 70, ал. 1 и чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, и във вр. с  Решение № 341-НС/ 28.06.2021 г. на ЦИК и Решение № 339-НС/27.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

 

            Съгласно Решение № 341-НС/28 юни 2021 г на ЦИК, с което са приети Методически указания на ЦИК и Решение № 339-НС/27.06.2021 г. на ЦИК касаещи прилагането на Приложения  № 96-НС-мх и Приложение № 96-НС-кр от изборните книжа да останат на съхранение в Областна администрация – Кюстендил и при уведомяване от СИК при необходимост от попълването им да се предаде на определи в настоящото решение членове на РИК, които да го предоставят на СИК, съгласно оформен приемо-предавателен протокол с фабричния  номер.

- Евелина Нешева

- Илиян Хаджийски

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 29.06.2021 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения