Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 98-НС
Кюстендил, 29.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпило е предложение:

  • От КП ГЕРБ-СДС с вх.№ 124/28.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направеното предложение от КП ГЕРБ-СДС, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900002

Член

Светлана Борисова Спасова

Мария Стойнева Георгиева

102900002

член

Ани Славчова Георгиева

Марияна Панчова Борисова

102900023

Секретар

Ива Мирославова Иванова

Венета Георгиева Кръстева

102900037

Председател

Ивета Христова Христова

Владимир Боянов Велинов

102900038

Член

Владислав Ивайлов Йовев

Илонка Симеонова Гаврилова

102900061

Председател

Мария Симеонова Стойкова

Александра Кирилова Стоянова

102900072

Член

Теодосий Станойков Петров

Николай Валериев Николов

102900086

Секретар

Анелия Пенчова Алексова

Бойчо Станков Крумов

102900104

Член

Мартин Любенов Свиленов

Валентина Любенова Свиленова

102900112

Член

Гергана Валентинова Светославова

Ивета Христова Христова

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 29.06.2021 в 19:01 часа

Свързани решения:

61-НС/14.06.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения