Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Кюстендил, 29.06.2021

ОТНОСНО: Определяне на представители на РИК - Кюстендил, които да предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на територията на Десети изборен район – Кюстендил в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

Необходимо е да бъдат определени представители на РИК -Кюстендил, които съвместно с общинските администрации в Десети изборен район - Кюстендил да предадат на секционните избирателни комисии изборни книжа и материали в предизборния ден на 10 юли 2021 г.

      Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18  и чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 341-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК и Решение № 342-НС/от 28.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

 

            ОПРЕДЕЛЯ представители на Районна избирателна комисия - Кюстендил, които подпишат съответните протоколи, както и да предадат изборните книжа и материали на СИК/ПСИК на територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:

ОБЩИНА Бобов дол – Катя Димитрова, Десислава Костадинова-Стоянова

ОБЩИНА Бобошево – Ивайло Анастасов

ОБЩИНА Дупница – Десислава Костадинова-Стоянова и Мария Чочова

ОБЩИНА Кюстендил –  Александра Колева, Евелина Нешева и Румяна Димитрова

ОБЩИНА Кочериново – Илиян Хаджийски

ОБЩИНА Рила – Илиян Хаджийски

ОБЩИНА Сапарева баня – Мария Чочова и Йорданка Наумова-Метаниева

ОБЩИНА Невестино - Ивайло Анастасов

ОБЩИНА Трекляно – Симеонка Велкова-Манова и Миленка Цекова Стоянова

            Утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както следва:

Община

Дата

Час

Кюстендил

10 юли 2021 г.

съгласно Приложение № 1

Трекляно

10 юли 2021 г.

13:00 часа

Невестино

10 юли 2021 г.

14:30 часа

Бобошево

10 юли 2021 г.

17:00 часа

Рила

10 юли 2021 г.

14:00 часа

Кочериново

10 юли 2021 г.

15:30 часа

Бобов дол

10 юли 2021 г.

17:00 часа

Сапарева баня

10 юли 2021 г.

17:30 часа

Дупница

10 юли 2021 г.

съгласно Приложение № 2

Приложение № 1 за община Кюстендил и Приложение № 2 за общ. Дупница, неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 29.06.2021 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения