Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 106-НС
Кюстендил, 23.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на регистриран кандидат под № 2 в кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ

В Районната избирателна комисия - Кюстендил е постъпило заявление от Тони Якимов Лучански, ЕГН: ***, с което се обръща към Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил и заявява, че е регистриран под № 2 като кандидат за народен представител за предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори, в листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ.

            Същата е регистрирана с Решение № 58-НС/30.08.2022 г. на РИК - Кюстендил, с което е извършена регистрацията на кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, където фигурира като кандидат под № 2.

                В заявлението си Тони Якимов Лучански посочва, че се отказва от участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ. Същият моли РИК - Кюстендил да бъде заличен като кандидат за народен представител от  КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ.

            РИК - Кюстендил извърши служебна проверка относно сочените от заявителя обстоятелства – дали същият е регистриран като кандидат за народен представител, с кое решение на РИК, в коя кандидатска листа.

            След като взе в предвид, че заявителят Тони Якимов Лучански действително е регистриран като кандидат за народен представител с Решение № 58 – НС/30.08.2022 г. на РИК – Кюстендил от листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, лично изразява желанието си да не участва като кандидат за народен представител в предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори,  то така подаденото заявление следва да бъде уважено и регистрацията на кандидата за народен представител, да бъде заличено по негово изрично волеизявление.

            Водена от горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1  във връзка с раздел VI т. 27 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

РЕШИ

 1. Заличава регистрацията на Тони Якимов Лучански, ЕГН ***, като кандидат за народен представител в изборите на 02 октомври 2022 г. в листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ под № 2.
 2. Анулира издаденото удостоверение.
 3. При изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да се впише „заличен“.                     

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 23.09.2022 в 18:17 часа

Свързани решения:

58-НС/30.08.2022

107-НС/24.09.2022

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения