Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 34
Кюстендил, 23.02.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

Р Е Ш И

Допуска поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02.2021г. като в определяне на Единния номер на избирателните секции на територията на съответната община, във всички посочени решения е изписано „Община Кюстендил“, вместо съответната община, а именно:

В Решение № 12 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Дупница“

В Решение № 13 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Бобов дол“

В Решение № 14 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Бобошево“

В Решение № 15 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Кочериново“

В Решение № 16 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац „ОТНОСНО: определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за Община Бобошево“, да се чете „ОТНОСНО: Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за Община Невестино“ и в абзац 1- ви след реши: Определя Единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Невестино“

В Решение № 17 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Рила“

В Решение № 18 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Сапарева баня“

В Решение № 19 – НС от 19.02.2021г. вместо в абзац 1- ви след реши: Определя единния номер на избирателните секции на територията на „Община Кюстендил“ да се чете „Община Трекляно“

         Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.       

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 23.02.2021 в 19:02 часа

Свързани решения:

12/19.02.2021

13/19.02.2021

14/19.02.2021

15/19.02.2021

16/19.02.2021

17/19.02.2021

18/19.02.2021

19/19.02.2021

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения