Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 18
Кюстендил, 19.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за община Сапарева баня за изборите за народни представители на 04 април 2021 година

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 1974-НС/02.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                               РЕШИ:      

Определя единния номер на избирателните секции на територията на Община Кюстендил, която номерация се състои от следните елементи, групирани във вида:

АА е номерът /от 01 до 31/ на изборния район в страната съгласно Указ № 26 от 28 януари 2021 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г.) - за област Кюстендил 10;

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно ЕКАТТЕ, където за:

Община Сапарева баня – 41

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули - 00;

ХХХ е номерът на секцията в общината, където за:

Община Сапарева баня от 104100001 до 104100009

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 19.02.2021 в 16:00 часа

Свързани решения:

34/23.02.2021

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения