Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 19
Кюстендил, 19.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за община Трекляно за изборите за народни представители на 04 април 2021 година

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 1974-НС/02.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                               РЕШИ:      

Определя единния номер на избирателните секции на територията на Община Кюстендил, която номерация се състои от следните елементи, групирани във вида:

АА е номерът /от 01 до 31/ на изборния район в страната съгласно Указ № 26 от 28 януари 2021 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г.) - за област Кюстендил 10;

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно ЕКАТТЕ, където за:

Община Трекляно - 50

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули - 00;

ХХХ е номерът на секцията в общината, където за:

Община Трекляно от 105000001 до 105000009.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 19.02.2021 в 16:01 часа

Свързани решения:

34/23.02.2021

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения