ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Офелия Иванова Радкова№001/19.11.2021г.
Костадинка Стоянова Христова№002/19.11.2021г.
Любка Кирилова Вучкова№003/19.11.2021г.
Йордан Драганов Кирилов№004/19.11.2021г.
Стефан Борисов Милошев№005/19.11.2021г.
Георги Димитров Стоименов№006/19.11.2021г.
Камелия Петрова Стоянова№007/19.11.2021г.
Роза Наскова Петрова№008/19.11.2021г.
Елица Трайкова Захариева№009/19.11.2021г.
Радослава Йорданова Панева№010/19.11.2021г.
Златка Миланова Маврудиева№011/19.11.2021г.
Мариана Димитрова Ганчева№012/19.11.2021г.
Веска Огнянова Златкова№013/19.11.2021г.
Здравка Евтимова Митова№014/19.11.2021г.
Теменужка Василева Манчова№015/19.11.2021г.
Ива Николаева Радкова№016/19.11.2021г.
Емилия Василева Апостолова№017/19.11.2021г.
Бисер Евтимов Георгиев№018/19.11.2021г.
Маргарита Симеонова Колева№019/19.11.2021г.
Васил Стоилов Петров№020/19.11.2021г.
Бетина Наскова Котева№021/19.11.2021г
Златина Николаева Кирилова№022/19.11.2021г
Анка Николова Георгиева№023/19.11.2021г
Зойка Николова Пилитова№024/19.11.2021г
Милена Иванова Любенова№025/19.11.2021г
Анелина Стефанова Стефанова№026/19.11.2021г
Даниела Ангелова Раденкова-Гъркова№027/19.11.2021г
Цветана Пламенова Кадийска-Драганова№028/19.11.2021г
Пламенка Боянова Найденова№029/19.11.2021г
Емил Недков Въльовски№030/19.11.2021г
Силвия Драгомирова Въльовска№031/19.11.2021г
Николай Стефанов Анастасов№032/19.11.2021г
Антонина Михайлова Давидкова№033/19.11.2021г
Валери Иванов Николов№034/19.11.2021г
Йордан Владимиров Йорданов№035/19.11.2021г
Радка Асенова Проданова№036/19.11.2021г
Юлиян Александров Веселинов№037/19.11.2021г
Снежанка Цветанова Йорданова№038/19.11.2021г
Моравка Симеонова Милева№039/19.11.2021г
Пламен Симеонов Христов№040/19.11.2021г
Райна Манолова Стефанова№041/19.11.2021г
Здравка Борисова Борисова№042/19.11.2021г
Теменужка Асенова Георгиева№043/19.11.2021г
Росен Иванов Стойчев№044/19.11.2021г
Христина Андонова Христова№045/19.11.2021г
Бойка Цветкова Анева№046/19.11.2021г
Гергана Росенова Стойчева№047/19.11.2021г
Георги Димитров Панов№048/19.11.2021г
Боянка Николова Стоянова№049/19.11.2021г
Николай Димитров Панов№050/19.11.2021г
Мария Георгиева Гикова№051/19.11.2021г
Камен Американов Николов№052/19.11.2021г
Алекс Димитров Буров№053/19.11.2021г
Венцислав Генадиев Иванов№054/19.11.2021г
Иглика Игнатова Христова-Иванова№055/19.11.2021г
Румен Испиридонов Динев№056/19.11.2021г
Елеонора Тодорова Илиева№057/19.11.2021г
Васил Димитров Гърков№058/19.11.2021г
Гергана Георгиева Стоичкова№059/19.11.2021г
Мариян Георгиев Зарев№060/19.11.2021г
Нели Василева Бурова№061/19.11.2021г
Рая Райчова Найденова№062/19.11.2021г
Анелия Методиева Драганова№063/19.11.2021г
Мартин Данчов Китанов№064/19.11.2021г
Симеон Пламенов Христов№065/19.11.2021г
Величка Боянова Атанасова№066/19.11.2021г
Александър Антонов Генадиев№067/19.11.2021г
Светозар Богданов Веселинов№068/19.11.2021г
Ивайло Бисеров Георгиев№069/19.11.2021г
Аделина Руменова Шлишкова№070/19.11.2021г
Ивайло Данчов Китанов№071/19.11.2021г
Николай Валериев Николов№072/19.11.2021г
Веселинка Кирилова Василева№073/19.11.2021г
Йордан Стойнев Котев№074/19.11.2021г
Теменужка Методиева Юрукова№075/19.11.2021г
Райка Драганова Митова№076/19.11.2021г
Бисер Василев Христов№077/19.11.2021г
Мариана Петрова Георгиева№078/19.11.2021г
Симеон Гаврилов Василев№079/19.11.2021г
Марияна Добринова Иванова№080/19.11.2021г
Гергана Георгиева Филипова№081/19.11.2021г
Валери Кирилов Шулянов№082/19.11.2021г
Красимир Симеонов Андонов№083/19.11.2021г
Катя Христова Шлишкова№084/19.11.2021г
Латина Ангелова Стоянова№085/19.11.2021г
Мая Харалампиева Иванова№086/19.11.2021г
Василена Василева Шлишкова№087/19.11.2021г
Стойчо Златков Лещански№088/19.11.2021г
Теменужка Ангелова Ненова№089/19.11.2021г
Гергана Георгиева Кадийска№090/19.11.2021г
Кремка Станкева Миндева№091/19.11.2021г
Емилия Симеонова Георгиева№092/19.11.2021г
Албена Младенова Илиева№093/19.11.2021г
Иванка Асенова Харизанова№094/19.11.2021г
Валентин Йорданов Миленков№095/19.11.2021г
Иво Стоянов Саев№096/19.11.2021г
Даниела Здравкова Стоянова№097/19.11.2021г
Йорданка Милчова Анева№098/19.11.2021г
Василена Василева Гъркова№099/19.11.2021г
Соня Панайотова Анастасова№100/19.11.2021г
Иван Стоянов Марамски№101/19.11.2021г
Явор Владиславов Ганчев№102/19.11.2021г
Любка Асенова Димитрова№103/19.11.2021г
Катя Панайотова Ангелова№104/19.11.2021г
Валентина Тодорова Миленкова№105/19.11.2021г
Георги Петров Фильов№106/19.11.2021г
Елена Радославова Кирова№107/19.11.2021г
Юлия Мирчева Банкова№108/19.11.2021г
Данчо Славчов Китанов№109/19.11.2021г
Маргарита Георгиева Рублева№110/19.11.2021г
Габриела Димитрова Смилкова№111/19.11.2021г
Марио Янушев Агайн№112/19.11.2021г
Иван Георгиев Яньов№113/ 19.11.2021г
Майкъл Атанасов Гогов№114/ 19.11.2021г
Гюлка Испиридонова Падалска№115/ 19.11.2021г
Даниела Руменова Николова№116/ 19.11.2021г
Мария Георгиева Портарска№117/ 19.11.2021г
Стойко Георгиев Иванов№118/ 19.11.2021г
Иван Златков Крумков№119/19.11.2021г
Ралица Йорданова Кацарска№120/ 19.11.2021г
Даниела Стоянова Димитрова№121/ 19.11.2021г
Атанас Емилов Димитров№122/ 19.11.2021г
Ивана Яникова Брезнишка№123/ 19.11.2021г
Сашка Стефанова Борисова№124/ 19.11.2021г
Емил Валериев Борисов№125/19.11.2021г
Валери Иванов Борисов№126/ 19.11.2021г
Димитринка Василева Илиева№127/ 19.11.2021г
Кристин Пламева Илиева№128/ 19.11.2021г
Денислав Руменов Стефанов№129/ 19.11.2021г
Бистра Александрова Михалкова№130/ 19.11.2021г
Сашко Спасов Пешев№131/ 19.11.2021г
Елинка Златкова Михалкова№132/ 19.11.2021г
Стоил Захариев Стоилов№133/ 19.11.2021г
Валентина Василева Зашева№134/ 19.11.2021г
Фидан Иванов Джамбазки№135/ 19.11.2021г
Стоил Миладинов Бикарски№136/ 19.11.2021г
Георги Стоянов Димитров№137/ 19.11.2021г
Георги Кочов Каракостов№138/ 19.11.2021г
Иван Борисов Даков№139/ 19.11.2021г
Ангел Дишов Фусков№140/ 19.11.2021г
Катерина Симеонова Баракова№141/ 19.11.2021г
Андон Асенов Велев№142/ 19.11.2021г
Димчо Ангелов Борисов№143/ 19.11.2021г
Павлина Нейчова Христова№144/ 19.11.2021г
Даниела Генчева Асенова№145/ 19.11.2021г
Генчо Асенов Георгиев№146/ 19.11.2021г
Здравко Митков Войводов№147/ 19.11.2021г
Галя Асенова Вельова№148/ 19.11.2021г
Йордан Крумов Йорданов№149/ 19.11.2021г
Георги Романов Караколев№150/ 19.11.2021г
Димитър Василев Крекманов№151/ 19.11.2021г
Емил Стойнев Станкев№152/ 19.11.2021г
Пламен Георгиев Стойнев№153/ 19.11.2021г
Ивайло Йорданов Борисов№154/ 19.11.2021г
Христо Цанков Михов№155/ 19.11.2021г
Георги Иванов Станоев№156/ 19.11.2021г
Мария Захариева Георгиева-Славева№157/19.11.2021г
Борислав Бориславов Димитров№158/ 19.11.2021г
Цветелин Николаев Караджов№159/ 19.11.2021г
Йоана Ивова Югова№160/ 19.11.2021г
Бисер Славчов Павлов№161/ 19.11.2021г
Георги Борисов Тончев№162/ 19.11.2021г
Антони Борисов Тончев№163/ 19.11.2021г
Емилия Добренова Войнова№164/ 19.11.2021г
Ваня Николова Бельова№165/ 19.11.2021г
Зора Петрова Михайлова№166/ 19.11.2021г
Ели Димитрова Костадинова№167/ 19.11.2021г
Николай Стоименов Билярски№168/ 19.11.2021г
Георги Василев Наумов№169/ 19.11.2021г
Аделина Иванова Владимирова№170/ 19.11.2021г
Иван Асенов Шатровски№171/ 19.11.2021г
Йордан Кирилов Николов№172/ 19.11.2021г
Григор Николов Григоров№173/ 19.11.2021г
Георги Атанасов Михайлов№174/ 19.11.2021г
Евелина Христова Николова№175/ 19.11.2021г
Моника Иванова Георгиева№176/ 19.11.2021г
Цветелина Любомирова Цветкова№177/ 19.11.2021г
Евелина Георгиева Димитрова№178/ 19.11.2021г
Светослав Пламенов Димитров№179/ 19.11.2021г
Борислав Йорданов Костадинов№180/ 19.11.2021г
Йорданка Руменова Чалъкова№181/ 19.11.2021г
Огнян Христов Димитров№182/ 19.11.2021г
Лиляна Любенова Чушева№183/ 19.11.2021г
Денис Валентинов Чушев№184/ 19.11.2021г
Мария Костадинова Димитрова№185/ 19.11.2021г
Наталия Иванова Атанасова№186/ 19.11.2021г
Георги Даниелов Кьосев№187/ 19.11.2021г
Калоян Йорданов Базиргянов№188/ 19.11.2021г
Николай Иванов Базиргянов№189/19.11.2021г
Валери Иванов Мертакчийски№190/19.11.2021г
Методи Траянов Сотиров№191/19.11.2021г
Димитър Стефанов Мутавджийски№192/19.11.2021г
Любомир Георгиев Стоев№193/19.11.2021г
Йордан Драгомиров Камджилов№194/19.11.2021г
Ивайло Бориславов Саправлийски№195/19.11.2021г
Ивона Кирилова Лазарова-Велева№196/19.11.2021г
Василка Велинова Зеленкова№197/19.11.2021г
Надя Николаева Искрева№198/19.11.2021г
Гергана Кирилова Цветкова№199/19.11.2021г
Вергиния Димитрова Йорданова№200/19.11.2021г
Венера Димитрова Москова№201/19.11.2021г
Руска Георгиева Търтинска№202/19.11.2021г
Райка Добромирова Кованджийска№203/19.11.2021г
Латинка Иванова Велкова№204/19.11.2021г
Николай Владимиров Милошов№205/19.11.2021г
Бистра Лазарова Стойчева№206/19.11.2021г
Анелия Станкева Петрова№207/19.11.2021г
Мая Огнянова Любенова№208/19.11.2021г
Стойка Илиева Стоилова№209/19.11.2021г
Атка Симеонова Юрукова№210/19.11.2021г
Веселка Йорданова Стефанова№211/19.11.2021г
Радослав Николов Никифоров№212/19.11.2021г
Драгомир Станиславов Георгиев№213/19.11.2021г
Васко Стойков Евтимов№214/19.11.2021г
Антоанета Евтимова Бонева№215/19.11.2021г
Христина Кирилова Бачева№216/19.11.2021г
Весела Валентинова Кирилова№217/19.11.2021г
Христина Симеонова Бързакова№218/19.11.2021г
Васил Зашев Иванов№219/19.11.2021г
Божидар Тодоров Георгиев№220/19.11.2021г
Светла Андонова Василева№221/19.11.2021г
Калинка Емилова Христова№222/19.11.2021г
Петър Рангелов Иванов№223/19.11.2021г
Радина Любомирова Стоичкова№224/19.11.2021г
Ивана Лазарова Загорова№225/19.11.2021г
Александър Иванов Милков№226/19.11.2021г
Живко Станчев Васев№227/19.11.2021г
Спасуна Александрова Цветкова№228/19.11.2021г
Ангелина Кирилова Фудулска№229/19.11.2021г
Лиляна Кирилова Налбантова№230/19.11.2021г
Десислава Валентинова Карашка№231/19.11.2021г
Райна Костадинова Стойчева№232/19.11.2021г
Илиана Христова Шопска№233/19.11.2021г
Владимир Славчев Андонов№234/19.11.2021г
Мария Михайлова Михалкова№235/19.11.2021г
Христина Методиева Мицанова№236/19.11.2021г
Николай Велков Христов№237/19.11.2021г
Багряна Крумова Кажльова№238/19.11.2021г
Спаска Димитрова Радкова№239/19.11.2021г
Йордан Иванов Христов№240/19.11.2021г
Красимир Златков Кастрев№241/19.11.2021г
Асен Симеонов Петров№242/19.11.2021г
Иван Денчев Коларов№243/19.11.2021г
Маргарита Крумова Стоименова№244/19.11.2021г
Валентина Благоева Зарева№245/19.11.2021г
Павлина Гергинова Христова№246/19.11.2021г
Данка Евтимова Георгиева№247/19.11.2021г
Иван Антонов Райчев№248/19.11.2021г
Лиляна Стоянчова Димитрова№249/19.11.2021г
Кирил Славчов Христов№250/19.11.2021г
Никифор Стаменков Симеонов№251/19.11.2021г
Станислав Ангелов Каменов№252/19.11.2021г
Мирослав Георгиев Любенов№253/19.11.2021г
Александра Албенова Крумова№254/19.11.2021г
Михаела Михаилова Джонева№255/19.11.2021г
Цветелина Руменова Йорданова№256/19.11.2021г
Юлиана Василева Шукалска№257/19.11.2021г
Румяна Христова Ангелова№258/19.11.2021г
Вероника Ангелова Ангелова-Никифорова№259/19.11.2021г
Красимир Василев Шукалски№260/19.11.2021г
Божидар Димитров Асенов№261/19.11.2021г
Валери Миланов Йовев№262/19.11.2021г
Владислав Руменов Паунов№263/19.11.2021г
Юлиян Стефанов Драганов№264/19.11.2021г
Лиляна Драгомирова Ангелова№265/19.11.2021г
Николина Иванова Георгиева№266/19.11.2021г
Мария Атанасова Атанасова№267/19.11.2021г
Васил Стоянов Ангелов№268/19.11.2021г
Ягодинка Сергеева Стойнева№269/19.11.2021г
Димитър Николов Муздраков№270/19.11.2021г
Пламен Димитров Цоцомански№271/19.11.2021г
Димитринка Георгиева Лунджова№272/19.11.2021г
Даниела Стоянова Гавазка№273/19.11.2021г
Камелия Ангелова Димитрова№ 274/19.11.2021г
Надежда Георгиева Николова№275/19.11.2021г
Диана Николова Манчева№276/19.11.2021г
Катя Серафимова Цикловска№277/19.11.2021г
Йорданка Димитрова Кръстева№278/19.11.2021г
Снежана Николова Китина№279/19.11.2021г
Юлия Димитрова Миндева№280/19.11.2021г
Сашо Борисов Димитров№281/19.11.2021г

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения