ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Анулиран№001/08.11.2021г.
Анулиран№002/08.11.2021г.
Анулиран№003/08.11.2021г.
Анулиран№004/08.11.2021г.
Анулиран№005/08.11.2021г.
Анулиран№006/08.11.2021г.
Анулиран№007/08.11.2021г.
Анулиран№008/08.11.2021г.
Анулиран№009/08.11.2021г.
Анулиран№010/08.11.2021г.
Анулиран№011/08.11.2021г.
Анулиран№012/08.11.2021г.
Анулиран№013/08.11.2021г.
Анулиран№014/08.11.2021г.
Анулиран№015/08.11.2021г.
Анулиран№016/08.11.2021г.
Анулиран№017/08.11.2021г.
Анулиран№018/08.11.2021г.
Анулиран№019/08.11.2021г.
Анулиран№020/08.11.2021г.
Анулиран№021/08.11.2021г.
Анулиран№022/08.11.2021г.
Анулиран№023/08.11.2021г.
Анулиран№024/08.11.2021г.
Анулиран№025/08.11.2021г.
Анулиран№026/08.11.2021г.
Анулиран№027/08.11.2021г.
Анулиран№028/08.11.2021г.
Анулиран№029/08.11.2021г.
Анулиран№030/08.11.2021г.
Анулиран№031/08.11.2021г.
Анулиран№032/08.11.2021г.
Анулиран№033/08.11.2021г.
Анулиран№034/08.11.2021г.
Анулиран№035/08.11.2021г.
Анулиран№036/08.11.2021г.
Анулиран№037/08.11.2021г.
Анулиран№038/08.11.2021г.
Анулиран№039/08.11.2021г.
Анулиран№040/08.11.2021г.
Анулиран№041/08.11.2021г.
Анулиран№042/08.11.2021г.
Анулиран№043/08.11.2021г.
Анулиран№044/08.11.2021г.
Анулиран№045/08.11.2021г.
Анулиран№046/08.11.2021г.
Анулиран№047/08.11.2021г.
Анулиран№048/08.11.2021г.
Анулиран№049/08.11.2021г.
Анулиран№050/08.11.2021г.
Анулиран№051/08.11.2021г.
Анулиран№052/08.11.2021г.
Анулиран№053/08.11.2021г.
Анулиран№054/08.11.2021г.
Анулиран№055/08.11.2021г.
Анулиран№056/08.11.2021г.
Анулиран№057/08.11.2021г.
Анулиран№058/08.11.2021г.
Анулиран№059/08.11.2021г.
Анулиран№060/08.11.2021г.
Анулиран№061/08.11.2021г.
Анулиран№062/08.11.2021г.
Анулиран№063/08.11.2021г.
Анулиран№064/08.11.2021г.
Анулиран№065/08.11.2021г.
Анулиран№066/08.11.2021г.
Анулиран№067/08.11.2021г.
Анулиран№068/08.11.2021г.
Анулиран№069/08.11.2021г.
Анулиран№070/08.11.2021г.
Анулиран№071/08.11.2021г.
Анулиран№072/08.11.2021г.
Анулиран№073/08.11.2021г.
Анулиран№074/08.11.2021г.
Анулиран№075/08.11.2021г.
Анулиран№076/08.11.2021г.
Анулиран№077/08.11.2021г.
Анулиран№078/08.11.2021г..
Анулиран№079/08.11.2021г.
Анулиран№080/08.11.2021г.
Анулиран№081/08.11.2021г.
Анулиран№082/08.11.2021г.
Анулиран№083/08.11.2021г.
Анулиран№084/08.11.2021г.
Анулиран№085/08.11.2021г.
Анулиран№086/08.11.2021г.
Анулиран№087/08.11.2021г.
Анулиран№088/08.11.2021г.
Анулиран№089/08.11.2021г.
Анулиран№090/08.11.2021г.
Анулиран№091/08.11.2021г.
Анулиран№092/08.11.2021г.
Анулиран№093/08.11.2021г.
Анулиран№094/08.11.2021г.
Анулиран№095/08.11.2021г.
Анулиран№096/08.11.2021г.
Анулиран№097/08.11.2021г.
Анулиран№098/08.11.2021г.
Анулиран№099/08.11.2021г.
Анулиран№100/08.11.2021г.
Анулиран№101/08.11.2021г.
Анулиран№102/08.11.2021г.
Анулиран№103/08.11.2021г.
Анулиран№104/08.11.2021г.
Анулиран№105/08.11.2021г.
Анулиран№106/08.11.2021г.
Анулиран№107/08.11.2021г.
Анулиран№108/08.11.2021г.
Анулиран№109/08.11.2021г.
Анулиран№110/08.11.2021г.
Анулиран№111/08.11.2021г.
Анулиран№112/08.11.2021г.
Анулиран№113/ 08.11.2021г.
Анулиран№114/ 08.11.2021г.
Анулиран№115/ 08.11.2021г.
Анулиран№116/ 08.11.2021г.
Анулиран№117/ 08.11.2021г.
Анулиран№118/ 08.11.2021г.
Анулиран№119/ 08.11.2021г.
Анулиран№120/ 08.11.2021г.
Анулиран№121/ 08.11.2021г.
Анулиран№122/ 08.11.2021г.
Анулиран№123/ 08.11.2021г.
Анулиран№124/ 08.11.2021г.
Анулиран№125/ 08.11.2021г.
Анулиран№126/ 08.11.2021г.
Анулиран№127/ 08.11.2021г.
Анулиран№128/ 08.11.2021г.
Анулиран№129/ 08.11.2021г.
Анулиран№130/ 08.11.2021г.
Анулиран№131/ 08.11.2021г.
Анулиран№132/ 08.11.2021г.
Анулиран№133/ 08.11.2021г.
Анулиран№134/ 08.11.2021г.
Анулиран№135/ 08.11.2021г.
Анулиран№136/ 08.11.2021г.
Анулиран№137/ 08.11.2021г.
Анулиран№138/ 08.11.2021г.
Анулиран№139/ 08.11.2021г.
Анулиран№140/ 08.11.2021г.
Анулиран№141/ 08.11.2021г.
Анулиран№142/ 08.11.2021г.
Анулиран№143/ 08.11.2021г.
Анулиран№144/ 08.11.2021г.
Анулиран№145/ 08.11.2021г.
Анулиран№146/ 08.11.2021г.
Анулиран№147/ 08.11.2021г.
Анулиран№148/ 08.11.2021г.
Анулиран№149/ 08.11.2021г.
Анулиран№150/ 08.11.2021г.
Анулиран№151/ 08.11.2021г.
Анулиран№152/ 08.11.2021г.
Анулиран№153/ 08.11.2021г.
Анулиран№154/ 08.11.2021г.
Анулиран№155/ 08.11.2021г.
Анулиран№156/ 08.11.2021г.
Анулиран№157/ 08.11.2021г.
Анулиран№158/ 08.11.2021г.
Анулиран№159/ 08.11.2021г.
Анулиран№160/ 08.11.2021г.
Анулиран№161/ 08.11.2021г.
Анулиран№162/ 08.11.2021г.
Анулиран№163/ 08.11.2021г.
Анулиран№164/ 08.11.2021г.
Анулиран№165/ 08.11.2021г.
Анулиран№166/ 08.11.2021г.
Анулиран№167/ 08.11.2021г.
Анулиран№168/ 08.11.2021г.
Анулиран№169/ 08.11.2021г.
Анулиран№170/ 08.11.2021г.
Анулиран№171/ 08.11.2021г.
Анулиран№172/ 08.11.2021г.
Анулиран№173/ 08.11.2021г.
Анулиран№174/ 08.11.2021г.
Анулиран№175/ 08.11.2021г.
Анулиран№176/ 08.11.2021г.
Анулиран№177/ 08.11.2021г.
Анулиран№178/ 08.11.2021г.
Анулиран№179/ 08.11.2021г.
Анулиран№180/ 08.11.2021г.
Анулиран№181/ 08.11.2021г.
Анулиран№182/ 08.11.2021г.
Анулиран№183/ 08.11.2021г.
Анулиран№184/ 08.11.2021г.
Анулиран№185/ 08.11.2021г.
Анулиран№186/ 08.11.2021г.
Анулиран№187/ 08.11.2021г.
Анулиран№188/08.11.2021г.
Анулиран№189/08.11.2021г.
Анулиран№190/08.11.2021г.
Анулиран№191/08.11.2021г.
Анулиран№192/08.11.2021г.
Анулиран№193/08.11.2021г.
Анулиран№194/08.11.2021г.
Анулиран№195/08.11.2021г.
Анулиран№196/08.11.2021г.
Анулиран№197/08.11.2021г.
Анулиран№198/08.11.2021г.
Анулиран№199/08.11.2021г.
Анулиран№200/08.11.2021г.
Анулиран№201/08.11.2021г.
Анулиран№202/08.11.2021г.
Анулиран№203/08.11.2021г.
Анулиран№204/08.11.2021г.
Анулиран№205/08.11.2021г.
Анулиран№206/08.11.2021г.
Анулиран№207/08.11.2021г.
Анулиран№208/08.11.2021г.
Анулиран№209/08.11.2021г.
Анулиран№210/08.11.2021г.
Анулиран№211/08.11.2021г.
Анулиран№212/08.11.2021г.
Анулиран№213/08.11.2021г.
Анулиран№214/08.11.2021г.
Анулиран№215/08.11.2021г.
Анулиран№216/08.11.2021г.
Анулиран№217/08.11.2021г.
Анулиран№218/08.11.2021г.
Анулиран№219/08.11.2021г.
Анулиран№220/08.11.2021г.
Анулиран№221/08.11.2021г.
Анулиран№222/08.11.2021г.
Анулиран№223/08.11.2021г.
Анулиран№224/08.11.2021г.
Анулиран№225/08.11.2021г.
Анулиран№226/08.11.2021г.
Анулиран№227/08.11.2021г.
Анулиран№228/08.11.2021 г.
Анулиран№229/08.11.2021 г.
Анулиран№230/08.11.2021 г.
Анулиран№231/08.11.2021 г.
Анулиран№232/08.11.2021 г.
Анулиран№233/08.11.2021 г.
Анулиран№234/08.11.2021 г.
Анулиран№235/08.11.2021 г.
Анулиран№236/08.11.2021 г.
Анулиран№237/08.11.2021 г.
Анулиран№238/08.11.2021 г.
Анулиран№239/08.11.2021 г.
Анулиран№240/08.11.2021 г.
Анулиран№241/08.11.2021 .
Анулиран№242/08.11.2021 г.
Анулиран№243/08.11.2021 г.
Анулиран№244/08.11.2021 г.
Анулиран№245/08.11.2021 г.
Анулиран№246/08.11.2021 г.
Анулиран№247/08.11.2021 г.
Анулиран№248/08.11.2021 г.
Анулиран№249/08.11.2021 г.
Анулиран№250/08.11.2021 г.
Анулиран№251/08.11.2021 г.
Анулиран№252/08.11.2021 г.
Анулиран№253/08.11.2021г.
Анулиран№254/08.11.2021г.
Анулиран№255/08.11.2021г.
Анулиран№256/08.11.2021г.
Анулиран№257/08.11.2021г.
Анулиран№258/08.11.2021г.
Анулиран№259/08.11.2021г.
Анулиран№260/08.11.2021г.
Анулиран№261/08.11.2021г.
Анулиран№262/08.11.2021г.
Анулиран№263/08.11.2021г.
Анулиран№264/08.11.2021г.
Анулиран№265/08.11.2021г.
Анулиран№266/08.11.2021г.
Анулиран№267/08.11.2021г.
Анулиран№268/08.11.2021г.
Анулиран№269/08.11.2021г.
Анулиран№270/08.11.2021г.
Анулиран№271/08.11.2021г.
Анулиран№272/08.11.2021г.
Анулиран№273/08.11.2021 г.
Анулиран№ 274/08.11.2021г.
Анулиран№275/08.11.2021г.
Анулиран№276/08.11.2021г.
Анулиран№277/08.11.2021г.
Анулиран№278/08.11.2021г.
Анулиран№279/08.11.2021г.
Анулиран№280/08.11.2021г.
Анулиран№281/08.11.2021г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения