Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 87-ПВР/НС
Кюстендил, 02.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 134 от 30.10.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.
 • От КП „Демократична България- Обединение“ с вх.№151 от 02.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.
 • От КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх.№160 от 02.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                             РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от ПП “Движение права и свободи“, КП „Демократична България- Обединение“ и КП „ БСП за БЪЛГАРИЯ“  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

    ЕГН

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

ЕГН

102900003

Член

Христо Пламенов Костадинов

****

Невяна Христова Захариева

****

102900005

Секретар

Юлия Асенова Михайлова

****

Елица Георгиева Христова

****

102900012

Зам. председател

Десислава Георгиева Христова

****

Надя Любомирова Каролева

****

102900013

Член

Светослав Благоев Търговски

****

Гергана Сергеева Йорданова

****

102900019

Член

Лиляна Мицова Грозданова

****

Искра Борисова Андонова

****

102900021

Секретар

Гергана Сергеева Йорданова

****

Петя Петрова Борисова

****

102900023

Член

Малинка Станимирова Димитрова

****

Людмил Асенов Велинов

****

102900024

Член

Ивайло Димов Тодоров

****

Татяна Костадинова Спасова

****

102900031

Председател

Татяна Костадинова Спасова

****

Десислава Георгиева Христова

****

102900036

Секретар

Кристиян Кирилов Точев

****

Данка Рангелова Петрова

****

102900037

Член

Елица Георгиева Христова

****

Юлия Асенова Михайлова

****

102900046

Член

Здравка Йорданова Стоянова

****

Ани Руменова Симеонова

****

102900050

Секретар

Людмил Асенов Велинов

****

Соня Кирилова Стоянова

****

102900054

Член

Надя Любомирова Каролева

****

Михаела Стефанова Китанова

****

102900055

Член

Методи Николаев Какачки

****

Савина Станиславова Стойнева

****

102900059

Член

Данка Рангелова Петрова

****

Ивет Иванова Крумова

****

102900061

Зам. Председател

Искра Борисова Андонова

****

Валентин Йорданов Стоянов

****

102900062

Член

Соня Кирилова Стоянова

****

Методи Николаев Какачки

****

102900064

Зам. Председател

Юлия Живкова Стоянова

****

Васил Каменов Стойнев

****

102900072

Член

Нели Иванова Джонева

****

Сашка Евтимова Карамфилова

****

102900079

Член

Теменужка Александрова Тасева

****

Ивайло Димов Тодоров

****

102900090

Член

Павел Боянов Николов

****

Елизабет Бойкова Стоичкова

****

102900095

Член

Васил Каменов Стойнев

****

Теменужка Тончева Рангелова

****

102900101

Секретар

Петя Петрова Борисова

****

Павел Боянов Николов

****

102900001

Секретар

Румяна Руменова Велинова

****

Светослав Владимиров Христов

****

102900018

Член

Василена Антонова Хранова

****

Мариана Василева Иванова-Еровска

****

102900019

Председател

Силвия Иванова Захариева

****

Христина Бориславова Калфина

****

102900023

Зам.

председател

Екатерина Николова Бачовска

****

Елизабет Василева Боянова

****

102900040

Секретар

Мариана Василева Иванова-Еровска

****

Василена Антова Хранова

****

102900045

Член

Йорданка Здравкова Ангелова

****

Кирил Иванов Стойчев

****

102900069

Зам.

Председател

Павел Михайлов Илиев

****

Георги Владимиров Станойков

****

102900093

Член

Милена Владимирова Стойнева

****

Евелина Ивайлова Станкова

****

102900094

Член

Иван Златанов Стоичков

****

Юри Андонов Пашев

****

102900108

Член

Любослав Любомиров Ковачки

****

Радостина Милкова Апостолова

****

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 02.11.2021 в 20:20 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения