Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 83-ПВР/НС
Кюстендил, 28.10.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№ 119 от 28.10.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.
 • От КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№120 от 28.10.2021г.  в Районна избирателна комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски  за промяна в съставите на СИК на територията на община  Кюстендил.

    На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

      РЕШИ:

         Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от КП „ГЕРБ-СДС и КП“ Демократична България- Обединение“  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900012

Председател

Никол Елексиева Николчова

Ярмила Владимирова Ямборска

102900027

Зам. Председател

Драганка Китанова Гъгнева

Иво Маринов Александров

102900048

Член

Любомир  Владимиров Граховски

Ива Сашкова Барутчийска

102900049

Член

Лидия Павлова Маркова

Ралица Людмилова Йорданова

102900061

Член

Иво Маринов Александров

Лилия Стойнева Миладинова

102900098

Председател

Георги Богомилов Георгиев

Мариела Михайлова Николова

102900045

Председател

Радостина Райчова Никова

Румяна Стефкова Тодорова

102900074

Председател

Кирил Бориславов Григоров

Елена Бориславова Рановска

102900070

Член

Георги Василев Николов

Любомир Цветанов Ников

102900104

Член

Силвана Йорданова Багалийска

Христина Борисова Петрова

102900105

Член

Христина Борисова Петрова

Иво Бориславов Алексов

102900036

Член

Иво Бориславов Алексов

Рая Стефчова Димитрова

102900011

Зам. Председател

Рая Стефчова Димитрова

Силвана Йорданова Багалийска

 Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение -42-ПВР/НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 28.10.2021 в 19:30 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения