Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 73-ПВР/НС
Кюстендил, 26.10.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Постъпили са предложения:

 • От КП „БСП за България“ с вх.№ 97 от 20.10.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.
 • От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№107 от 26.10.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

  На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от КП „БСП за България“ и ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  както следва:

 

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

ЕГН

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

ЕГН

102900068

ЧЛЕН

Велизар Вергилов Николов

****

Станойко Пенев Георгиев

****

102900061

ЧЛЕН

Камелия Иванова Ваклева

****

Райка Славева Владимирова

****

 

         Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

         На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение -42-ПВР/НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 26.10.2021 в 19:07 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения