Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 230-ПВР/НС
Кюстендил, 24.11.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение № 68-ПВР/НС от 18.10.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

В Приложение № 1 към Решение №68-ПВР/НС от 18.10.2021 година за назначаване съставите на СИК на територията на община Дупница е допусната техническа грешка, изразяваща се в следното: в Секционна избирателна комисия с номер 104800006 за член е назначен Димитър Тодоров Георгиев с ЕГН: ****, вместо Радослав Асенов Борисов с ЕГН: ****.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ

Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение №68-ПВР/НС от 18.10.2021 година като на мястото на Димитър Тодоров Георгиев с ЕГН: **** да се чете Радослав Асенов Борисов, с ЕГН: ****.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район -   Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 24.11.2021 в 18:26 часа

Свързани решения:

68-ПВР/НС/18.10.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения