Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 229-ПВР/НС
Кюстендил, 21.11.2021

ОТНОСНО: Връчване и попълване на протокол 103-ПВР-кр на СИК№104800047 сформирана на територията на община Дупница

С оглед необходимостта от връчване на протокол 103-ПВР-кр от РИК  на СИК №104800047 е наложително цялата СИК да се яви в РИК Кюстендил за попълването и подписването на същия.

         Ето защо с оглед на явяването им в РИК на цялата СИК №104800047 да бъдат изплатени командировъчни от гр. Дупница до гр. Кюстендил

   Във основа на гореизложеното Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски  на основание чл.70, ал.4 и чл.72, ал.1, от ИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ

 

На цялата СИК№104800047 да бъдат изплатени командировъчни за явяването им в РИК Кюстендил с оглед на попълване на протокол 103-ПВР-кр.

Настоящото решение влиза в сила от приемането му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 22.11.2021 в 04:07 часа

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения