Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 227-ПВР/НС
Кюстендил, 21.11.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал относно неправомерна агитация на осн. чл. 184 ИК от Институт за развитие на публичната среда

Постъпил е сигнал с вх. № 4/21.11.2021 г.  в публичния регистър в 14:53 ч. от  Институт за развитие на публичната среда в  10 МИР Кюстендил. Посочва се, че на 21.11.2021 г. в непосредствена близост до секциr № 14, 15, 16, 17, 50, 58, 59 и 60 в гр. Кюстендил в близост до ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров – Майстора“ се наблюдава неправомерна агитация. Към сигнала е прикрепен и приложен снимков материал.

          РИК-Кюстендил разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. Видно от приложените доказателства – на 1 брой снимка върху електрически стълб е поставен плакат, имащи характер на агитационни материали с призив за гласуване и съдържащ поредния номер на листата на ИК, регистриран за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката- втори тур на  21.11.2021 г. От обстоятелствата изложени в сигнал се касае за територията на гр. Кюстендил. Върху него се установява изображение на плакат, представляващ агитационен материал на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова. От снимките се вижда, че са разположени непосредствено до пътното платно.

             Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

   Съгласно чл. 184, ал. 1 от ИК се забранява поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по- малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

            Със заповед на Кмета на община Кюстендил № РД- 00-1323/14.10.2021г. са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на общината като категорично описаното в жалбата място и приложена 1 брой снимка не са допустими места за поставяне на агитационни материали,  Посоченото в жалбата касае също така визираните в разпоредбата на чл. 184, ал1 от ИК забрана на територията на гр. Кюстендил.

            С оглед на място РИК Кюстендил констатира, след проверка, че агитационните материали са премахнати и не попада, както и това, че описаното в сигнала място не попада в разпоредбата на визираната норма, т. е попада на повече от 50 м. от изброените секции.

            Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Кюстендил, в Десети изборен район – Кюстендилски, след проведено гласуване:

РЕШИ

            ОСТАВЯ без уважение сигнал с вх. № 4/21.11.2021 г., 14:53 ч. от Институт за развитие на публичната среда.

            Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 21.11.2021 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения