Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 220-ПВР/НС
Кюстендил, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката - Втори тур на 21 ноември 2021 година

Постъпили  са предложения: 

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№421 от 20.11.2021г. и вх.№424 от 20.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница

От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№420 от 20.11.2021г. и в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница

От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№423 от 20.11.2021г. и в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница

От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№425 от 20.11.2021г. и в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница

      На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

    РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Дупница съгласно направените предложения от  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  КП „ГЕРБ-СДС“  и КП „ ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

104800024

Член

Здравка Зафирова Велинова

Мая Георгиева Сребърнова

104800025

Член

Александър Христов Марков

Христо Павлов Крумов

104800047

Зам. Председател

Деница Димчева Янич

Крум Николов Падалски

104800056

Член

Васил Трифонов Стефанов

Димитрина Костадинова Топалова

104800013

Член

Владимир Аврамов Аврамов

Красимира Иванова Илиева

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 20.11.2021 в 19:48 часа

Свързани решения:

68-ПВР/НС/18.10.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения