Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 219-ПВР/НС
Кюстендил, 20.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на партия, коалиция или Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева

С вх.№ 414 №/20.11.2021г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за  вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева и списък на 281 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 281 броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК.

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

                                                   РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил 281 броя на  упълномощени представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за  вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева съгласно Приложение №1  неразделна част от решението.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 20.11.2021 в 13:41 часа

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения