Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 215-ПВР/НС
Кюстендил, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Невестино, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година

Постъпили   са предложения: 

От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№409 от 19.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Невестино

От „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“с вх. № 417/20.11.2021г.в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Невестино

  На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                               РЕШИ:

 Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Невестино съгласно направеното предложение от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! и КП“ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

103100003

Член

Мария Зефирова Хаджиева

Виктория Асенова Стоичкова

103100015

Член

Цветелина Георгиева Иванова

Ивета Иванова Николова

103100010

Член

Симеон Бисеров Стоименов

Антонио Стоянов Стоянов

103100011

член

Мелани Бойкова Кръстева

Любомира Георгиева Любенова

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 20.11.2021 в 13:35 часа

Свързани решения:

63-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения