Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 212-ПВР/НС
Кюстендил, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година

        Постъпили  са предложения: 

От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№396 от 19.11.2021г.  и вх.№415 от 20.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От ПП „ ИМА ТАКЪВ НАРОД“  с вх.№401 от 19.11.2021г., в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№409 от 19.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх. № 417/20.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх. № 419/20.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

  На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

                                                   РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, ПП „ ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ и  КП „ГЕЛБ-СДС“  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900050

Секретар

Кристина Матеева Ташкова- Пешева

Ралица Димитрова Христова

102900052

Председател

Любка Крумова Радкова

Силвия Атанасова Стоева

102900059

Член

Жана Иванова Йонова

Александър Андреев Владимиров

102900060

Член

Валентин Василев Христов

Виктор Николаев Карамфилов

102900078

Секретар

Ирена Георгиева Тодорова

Георги Василев Грънчаров

102900104

Член

Георги Василев Грънчаров

Ирена Георгиева Грънчаров

102900111

Секретар

Ани Даниелова Георгиева

Александра Илиянова Стоева

102900028

Член

Валентина Валентинова Милошева

Анита Стефчова Йорданова

102900039

Член

Александър Атанасов Аспарухов

Ралица Димитрова Николова

102900042

Член

Анна Бориславова Аспарухова

Сава  Василева Алексиева

102900079

Член

Виктория Евгениева Ангелова

Мария Николаева Иванова

102900101

Председател

Милен  Андонов Чифлигаров

Валентина Данчева Николова

102900101

Член

Милена Емилова Шопова

Катерина Ангелова Манчова

102900114

 Зам. Председател

Тони Емилов Тонев

Даниел Росенов Владимиров

102900024

Зам. Председател

Анита  Стефчова Йорданова

Красимира Василева Стоянова

102900030

Секретар

Светлана Николова Драганова

Александър Василев Цветков

102900027

Председател

Надежда Бориславова Димитрова

Гълъбина Илиева  Томова

102900031

Член

Гълъбина Илиева Томова

Емил Василиев Манчев

102900035

Член

Валерия Красимирова Любославова

Галя Тодорова Карагеоргиева

102900108

Член

Божидара Сашова Колчакова

Антоанета Петрова Андонова

102900065

Член

Даниела Димитрова Величкова

Петя Петрова Илчева

102900062

Член

Петър Михайлов Георгиев

Петър Дойчинов Петров

102900040

Член

Антоанета Ивайлова Мишева

Ивона Петрова Димитрова

102900008

секретар

Любомира Георгиева Любенова

Татяна Методиева Драганова

102900030

Член

Лилия Иванова Маджова

Светослав Василев Стаменов

102900035

Член

Маргарита Пенева Стоименова

Елена Ковачка Асенова

102900070

секретар

Пламен Василев Котев

Парашкева Борисова Ангелова

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 20.11.2021 в 13:31 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения