Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 201-ПВР/НС
Кюстендил, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката- Втори тур на 21 ноември 2021 година

Постъпили  са предложения: 

От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№354 от 17.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№358 от 18.11.2021г.,вх.№375 от 18.11.2021г. и вх.№390 от 19.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От КП „ГЕРБ-СДС“ с вх.№389 от 19.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

            На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                   РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  и КП „ ГЕРБ-СДС“ както следва:

 

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900001

Член

Цвети Тодорова Димитрова

Людмил Асенов Велинов

102900012

Член

Цветелина Йорданова Арнаудова

Данка Рангелова Петрова

102900014

Член

Елана Матеева Ташкова  Димитрова

Росица Ганчова Стойкова

102900015

Член

Николай Валериев Димитров

Габриела Георгиева Въжарова

102900016

Член

Михаил Славов Димитров

Христина Иванова Бойкова

102900017

Председател

Божана Натан Пакашки

Цветелина Иванова Мирчева

102900018

Член

Марияна Стойчева Павлова

Стефан Михайлов Китанов

102900019

Секретар

Бойка Траянова Димитрова

Валя Иванова Велева

102900020

Председател

Пламен Борисов Пешев

Румяна Йорданова Михайлова

102900023

Член

Николай Петров Николов

Ивона Валентинова Стоянова

102900037

Член

Стефан Михайлов Китанов

Юлия Асенова Михайлова

102900058

Член

Михаил Борисов Пешев

Ивет Иванова Крумова

102900063

Член

Росица Ганчова Стойкова

Теменужка Иванова Стоянова

102900069

Член

Ивет Иванова Крумова

Анатоли Георгиев Петров

102900100

Член

Даниел Петров Русимов

Светослав Благоев Търговски

102900105

Член

Валентин Георгиев Рашев

Таня Кирилова Борисова

102900107

Член

Цветелина Иванова Мирчева

Валентин Йорданов Стоянов

102900087

Член

Денис Красимиров Василев

Мартин Христов Ковачки

102900093

Председател

Гергана Стефанова Кирилова

Антоанета Ивайлова Мишева

102900008

Секретар

Светослав Каменов Георгиев

Любомира Георгиева Любенова

102900004

Член

Александър Василев Иванов

Мария Стойнева Тодорова

102900006

Зам.

Председател

Нели Григорова Страхилова

Наталия Любенова Симеонова

102900011

Член

Мила Сашкова Иванова-Георгиева

Росица Боянова Цветкова

102900073

Член

Ваня Здравчова Велинова

Павел Георгиев Колев

102900088

Член

Мария Димитрова Димитрова

Силвия Иванова Станойкова

102900102

Секретар

Валентина Пламенова Бонева

Мария Симеонова Миланова-Пателиотис

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа.

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:54 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения