Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 166-ПВР/НС
Кюстендил, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Постъпили са предложения: 

От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№302 от 13.11.2021г. и вх. №286 от 12.11.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От КП „БСП за България“ с вх.№304 от 13.11.2021г. и вх.№306 от 13.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От КП „Изправи се БГ! Ние идваме“ с вх.№ 292 от 12.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От КП „ГЕРБ - СДС“ с вх.№287 от 12.11.2021г.  и с вх.№311 от 13.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№276 от 12.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№274 от 12.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                    РЕШИ:

         Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, КП „Изправи се БГ! Ние идваме“, КП „БСП за България“, КП „ГЕРБ - СДС“,  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и   ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900013

Секретар

Радостина Милкова Апостолова

Антонио Петров Димитров

102900017

Зап.- Председател

Красимира Василиева Стоянова

Христо Пламенов Костадинов

102900051

Зам. Председател

Мариела Георгиева Кръстева

Ивайло Василев Терзийски

102900020

Член

Димитрина Василева Панчева

Николай Любомиров Иванов

102900062

Член

Михаил Петров Ангелов

Петър Михайлов Георгиев

102900011

Член

Тодорка Димитрова Георгиева

Михаела Атанасова Карадачка

102900108

Член

Златка Георгиева Трендафилова

Божидара Сашова Колчагова

102900044

Член

Ваня Миткова Тошкова

Евелина Георгиева Стоянова

102900008

Зам. Председател

Даниел Йорданов Чивийски

Мирела Ивайлова Боянова

102900028

Член

Адел Красимирова Ангелова

Кирилка Георгиева Михова

102900075

Председател

Нели Кирилова Насева

Михаела Ивайлова Радословова

102900066

Секретар

Даниела Георгиева Георгиева

Божидар Светословов Божилов

102900095

Секретар

Георги Благомирав Георгиев

Вержиния Крумова Харалампиева

102900074

Член

Ивона Иванова Велинова

Мадлена Георгиева Димитрова

102900063

Член

Александър Илиев Иванов

Галина Иванова Димитрова

102900108

Член

Наталия Любенова Симеонова

Милена Александрова Янева

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 13.11.2021 в 16:19 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения