Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 157-ПВР/НС
Кюстендил, 12.11.2021

ОТНОСНО: Съгласуване на реда за предаване на пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини ПВР на СИК№…“ и „Неизползвани бюлетини НС на СИК №…“, както и другите помощни технически материали, получени от общинските администрации на община Кюстендил, община Кочериново, община Сапарева баня и община Бобов дол при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С писмо изх. №ПВР/НС-15-132/09.11.2021г., Централната избирателна комисия уведомява, че този въпрос е от компетентността на кметовете на общини, като следва да бъде съгласувано с районните избирателни комисии.   

С оглед на това, в Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски постъпиха писма както следва:

- с вх. № 244 от 11.11.2021г. във РИК Кюстендил от кмета на Община Кюстендил

- с вх. № 242  от 11.11.2021г. във РИК Кюстендил и Заповед РД 01-05-415/11.11.2021г. на кмета на Община Кочериново  

- с вх. № 248 от 11.11.2021г. във РИК Кюстендил  от кмета на Сапарева баня 

- с вх. №237 от 11.11.2021г.  във РИК Кюстендил от кмета на Община   Бобов дол

 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18, във вр. чл. 18, ал. 1 ИК, както и писмо с  изх.№ ПВРНС-15-132/09.11.2021г. на Централната избирателна комисия Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                 РЕШИ:

  Съгласува предложенията на кмета на Община Кюстендил, на кмета на община Кочериново, на кмета на община Сапарева баня и на кмета на община Бобов дол за реда за предаване на пакетите с надпис „ Неизползвани бюлетини ПВР на СИК№…“ и „Неизползвани бюлетини НС на СИК №…“, както и другите помощни технически материали при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

   Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 12.11.2021 в 21:35 часа

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения