Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 147-ПВР/НС
Кюстендил, 12.11.2021

ОТНОСНО: Закриване на избирателни секции № 73, № 74 и № 75 на територията на община Дупница

Постъпила е Заповед №РД 04-1532/11.11.2021г. на Кмета на община Дупница за закриване на избирателни секции на територията на община Дупница, какво следва:

1.Избирателна секция №104800073, (бившата Военна болница) в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД- гр.Дупница,ул. „Св.Георги“№2

2.Избирателна секция №104800074, гр.Дупница, ул.Отец Паисий“ №4

3.Избирателна секция №104800075, в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003“ ООД- гр.Дупница, ул. „Иван Вазов“ №26

На основание чл.70, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

                                                    РЕШИ:

Закрива избирателни секции с №73,№74 и №75 на територията на община Дупница както следва:

 1.Избирателна секция №104800073, (бившата Военна болница) в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД- гр.Дупница,ул. „Св.Георги“№2

2.Избирателна секция №104800074, гр.Дупница, ул.Отец Паисий“ №4

3.Избирателна секция №104800075, в МБАЛ „Св. Иван Рилски-2003“ ООД- гр.Дупница, ул. „ Иван Вазов“ №26

  Освобождава членовете на секционните избирателни комисии с обхват Община Дупница и  анулира издадените им удостоверения .

      Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:59 часа

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения