Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 145-ПВР/НС
Кюстендил, 12.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С вх. №246/11.11.2021г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и списък на 1 брой упълномощен представител при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14 ноември 2021г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за 1 брой упълномощен представител  са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК.

    На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

                                                 РЕШИ:

Публикува на интернет страницата на РИК-Кюстендил 1/един/ брой упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  както следва:

           ИМЕ

ПЪЛНОМОЩНО

Еленка Кирилова Никова

№103/11.11.2021г.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:56 часа

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения