Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 140-ПВР/НС
Кюстендил, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

        Постъпили са предложения: 

 • От КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх.№228 от 10.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх.№224 от 10.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • От КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх.№234 от 10.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • От ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх.№216 от 09.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                 РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“,ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  и ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900010

Председател

Лилия Райчова Гунинска

Николина Евлогиева Милошова

102900039

Член

Цветанка Божидарова Начева

Даниела Йорданова Александрова

102900011

Член

Миглена Боянова Кирилова

Тодорка Димитрова Георгиева

102900001

Член

Габриела Кирчова Илиева

Цвети Тодорова Димитрова

102900017

Председател

Силвия Стоянова

Божана Натан Пакашки

102900019

Секретар

Пламен Костадинов Костадинов

Бойка Траянова Димитрова

102900020

Председател

Силва Илиева Табачка

Пламен Борисов Пешев

102900047

Зам.

Председател

Мая Миткова Стойчкова-Зарева

Евелина Иванова Максева

102900050

Секретар

Соня Кирилова Стоянова

Кристина Матеева Ташкова - Пешева

102900058

Член

Вероника Мирославова Георгиева

Михаил Борисов Пешев

102900063

Член

Теменужка Димитрова Стоянова

Росица Ганчова Стойкова

102900103

Председател

Петя Димитрова Стоянова

Соня Кирилова Стоянова

102900043

Секретар

Боянка Христова Накова

Надежда Цветанова Велинова

102900010

Член

Денислав Венциславов Драганов

Камелия Георгиева Ковачка

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа.

ОТКАЗВА да назначи предложеното от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“  лице в съставите на СИК на територията на община Кюстендил поради следните причини:

Петър Михайлов Георгиев, ЕГН **** – Лицето е регистрирано като  член на СИК 262000012.

Божидара Сашова Колчакова, ЕГН **** – Лицето е регистрирано като член на СИК 262000011.

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 11.11.2021 в 19:34 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения