Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 121-ПВР/НС
Кюстендил, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№201 от 08.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • От КП „Изправи се ! Мутри вън!“ с вх.№211 от 09.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

                                                 РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от КП „Демократична България - Обединение“  и  КП „Изправи се ! Мутри вън!“  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900113

Член

Антон Георгиев Андонов

Велизар Божидаров Стоименов

102900087

Член

Гергана Стефанова Кирилова

Денис Красимиров Василев

102900093

Председател

Мирослав Лъчезаров Карамфилов

Гергана Стефанова Кирилова

102900041

Член

Мадлена Георгиева Димитрова

Вася Донева Спасова

102900050

Член

Евелина Иванова Максева

Красимир Богомилов Иванов

102900059

Член

Милена Милчова Кирилова

Даниел Юриев Славов

102900060

Член

Даниел Юриев Славов

Милена Милчова Кирилова

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 09.11.2021 в 17:16 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

 • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

  относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения